Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Gustav Fridolin uttryckte att ”skolvalet är en av de viktigaste delarna i skollagen för att vi ska klara av mottagandet av nyanlända”. Ett uttalande som vi kan instämma i.

Idag presenterade regeringen Ebba Östlins snabbutredning om utbildning för nyanlända. Friskolornas riksförbund har som bekant vid flera tillfällen (Aftonbladet 7/10, SR Ekot 5/11) lyft frågan om att många friskolor är så populära att de har kö, det gör att de, pga lagstiftningen, inte möjlighet att ta emot asylsökande elever. Därför välkomnar jag förslaget om införandet av en frivillig kvot om 5 % för friskolor. Det bygger på den idé vi presenterat för regeringen. Förslaget innebär att lagen ändras så att fristående grundskolor får möjlighet att ta emot ett antal nyanlända elever. Dessa får då gå före i kön. På en skola om 350 elever innebär det maximalt 17 nya elever.

Redan idag är det många medlemmar som öppnar sina skolor för asylsökande elever, de som har plats kan hjälpa till. Våra medlemmar har tydligt påtalat vikten av att fristående skolor ska kunna bidra med kunskap och kompetens även i de skolorna där det finns kö. 2014 var det 63 % av friskolorna emot asylsökande. Det är en hög siffra med tanke på att friskolor är populära och många har kö. Jag är övertygad om att den siffran kommer att öka med de nya förslagen som förhoppningsvis träder i kraft redan till höstterminen.

Förslaget innehåller även en annan del som handlar om hur kommuner ska få ökade möjligheter att placera nyanlända elever i olika kommunala skolor. Utredaren föreslår att kommuner ska få göra undantag från det fria skolvalet och närhetsprincipen om det finns särskilda skäl med hänsyn till flyktingmottagandet. Jag kan lova att vi kommer att hålla koll på hur detta används i praktiken, om förslaget blir verklighet, så att det inte  riskerar att leda till att det fria skolvalet undergrävs. Därför var det positivt att utredaren och utbildningsministern så tydligt, på dagens pressträff, tog ställning för det fria skolvalet. Gustav Fridolin uttryckte att ”skolvalet är en av de viktigaste delarna i skollagen för att vi ska klara av mottagandet av nyanlända”. Ett uttalande som vi kan instämma i.

/

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var