Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

de elever som går i dessa friskolor fick lägre elevpeng än de elever som går i de kommunala skolorn

Jag undrar hur många domstolsärenden som det finns idag i Sverige som har sin grund i att kommuner inte lever upp till kravet på lika behandling av elever som går i kommunala skolor och fristående skolor.

Snart sagt varje vecka kommer det nu domar som innebär att kommuner fälls för att bryta mot denna viktiga princip. det senaste exemplet kommer från Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige ger friskolor rätt till skadestånd om 6,3 miljoner kronor. Varför då undrar vän av ordning.

Jo för att Göteborgs kommun ändrade på utbetalningen av skolpengen på ett sätt som innebar att friskolorna förlorade en månads skolpeng. Eller för att vara tydlig, de elever som går i dessa friskolor fick lägre elevpeng än de elever som går i de kommunala skolorna. Advokat Bexelius, som drivit målet för friskolornas räkning, tror att domen kommer att få konsekvenser för fler friskolor . det tror jag också. Det är sorgligt att kommunerna inte respekterar kravet på lika villkor gentemot friskolorna. Snacka om orättvis behandling av de barn som väljer fristående skolor. Heder åt de kommuner som respekterar principen lika behandling.

Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

19 april 2024

Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

Nu kommer ett förslag om Insynslag

17 april 2024

Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

16 april 2024

Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.