Gotland tvingas kompensera friskolor med miljoner

08 februari 2017

Således har friskoleeleverna på Gotland fått en lägre skolpeng än de elever som går i kommunala skolor. Det är inte

Sluta trixa med skolpengen kommuner

28 september 2015

Det är ingen annan än kommunen som beslutar om skolpengens nivå. Friskolan har att rätta sig efter det.

Regeringen förbereder kollektiv bestraffning av friskoleelever

25 juni 2015

Och detta förslag kommer från samma regering som pratar om vikten av att fristående skolor ska kunna visa på att

Vem äger frågan om långsiktigt hållbar ekonomi för friskolor?

08 april 2015

Bollnäs kommuns "julklapp" till eleverna och skolan innebar att Friskolan Lust & Lära förlorade 1,8 miljoner.

Viktig dom om lika behandling

16 mars 2015

de elever som går i dessa friskolor fick lägre elevpeng än de elever som går i de kommunala skolorn