Skolan behöver fler lärare nu!

05 maj 2017

Kunskapsskolan har skolor med blandad socioekonomisk bakgrund och stor vana av att ge elever med vitt skilda behov en personligt

Lärarbristen kräver snabba kreativa lösningar

24 augusti 2016

Det behövs en tydlig politisk vilja att ta bort praktiska och ekonomiska trösklar för dem som vill bli lärare. Lärarbristen