Skolan behöver fler lärare nu!

05 maj 2017

Kunskapsskolan har skolor med blandad socioekonomisk bakgrund och stor vana av att ge elever med vitt skilda behov en personligt

Vissa politiska utspel blir bara pinsamma

22 augusti 2016

9 år efter påbörjade studier är det 65 procent som tagit examen. I ett sådant läge är inte fler platser