Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Om regeringen öppnar för fjärrundervisning, till exempel som en försöksverksamhet, kan de skolor som har kompetensen sälja den till skolor som saknar den. Ett snabbt sätt att se till att elevens behov sätts i centrum

Läser en intressant ledare i dagens DN om att Fridolin har glömt de nyanlända. Det är verkligen ett tufft uppdrag för många skolor att se till att nyanlända barn kommer in på ett bra sätt i den svenska skolan. Lyckas det inte, vilket vi dessvärre kan se på många håll, så riskerar dessa unga ett liv i utanförskap. Det finns många dimensioner i skolans arbete på detta område. En är att det saknas kompetens på många skolor, vilket också ledaren tar upp.

Friskolornas riksförbund och SKL har uppmärksammat detta och ser med oro på hur dåligt det fungerar på många håll. Det drabbar de unga. Det drabbar givetvis också skolan som känner att de inte kan göra ett bra jobb.

Därför skickade vi nyligen en skrivelse till sagde minister med ett förslag. Om regeringen öppnar för fjärrundervisning, till exempel som en försöksverksamhet, kan de skolor som har kompetensen sälja den till skolor som saknar den. Ett snabbt sätt att se till att elevens behov sätts i centrum. Läs hela skrivelsen här.

En ytterligare väg är givetvis att öppna upp för möjligheten för utbildningsföretag/friskolor att erbjuda introduktionskurser för de unga som kommer hit mitt i skolan. På så sätt skulle tex kommuner kunna köpa den tjänsten av friskolor/utbildningsföretag som specialiserat sig inom detta område. Men även för detta krävs det en lagändring.

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var