Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Kunskapsskolan har skolor med blandad socioekonomisk bakgrund och stor vana av att ge elever med vitt skilda behov en personligt utformad undervisning. Teach for Swedens uttalade ambition är att utbilda lärare som ska arbeta i skolor där utmaningarna är som störst

Läser ett pressmeddelande från Kunskapsskolan. Det har ett utmärkt innehåll. Kunskapsskolan inleder ett samarbete med Teach for Sweden. Analyser visar att lärarbristen riskerar att uppgå till ca 60.000 till 2020. Fler platser på lärarutbildningen löser inte detta kortsiktiga problem eftersom det i genomsnitt tar ca 9 år att bli färdig lärare, dessutom hoppar ca  40% av de som börjar utbildningen av under utbildningstiden. Det behövs många olika lösningar som gör att det går snabbare att få in vuxna i skolan som kan bidra till att lindra lärarbristen. Teach for Sweden är ett sådant koncept. Det innebär att vuxna personer, med god ämneskunskap, kan byta yrkesinriktning genom att få en anställning på 100% i en skola och samtidigt läsa in den sk KPU-kursen på lärarutbildningarna. Det innebär att de kan bidra direkt i skolans arbete samtidigt som de kompletteringsläser pedagogik mm. Det är en bra modell som skulle behöva skalas upp betydligt för att möta de problem som den kommande lärarbristen kan skapa.

Jag citerar från pressmeddelandet:

”Genom att delta i Teach for Swedens program vill Kunskapsskolan bidra till att fler skickliga lärare och ledare ska kunna göra skillnad i skolor där behoven är särskilt stora. Till hösten kommer Kunskapsskolan att välkomna två Teach for Sweden-ledare som deltar i Teach for Swedens ledarskapsprogram och vidareutbildar sig till lärare. TFS-ledarna anställs på 100 procent och får använda 20 procent av arbetstiden till sin utbildning. De får också en av Kunskapsskolans lärare som handledare.

– Genom att medverka till nya lärares utbildning och utveckling vill vi bidra till att öka kvaliteten i skolsystemet och ge fler elever chansen att nå längre än de tror är möjligt. Vi på Kunskapsskolan har både erfarenhet och kunskap som vi vill bidra med och vi är mycket glada över de lärdomar som vi nu kommer att få i utbyte, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan Sverige.

Kunskapsskolan har skolor med blandad socioekonomisk bakgrund och stor vana av att ge elever med vitt skilda behov en personligt utformad undervisning. Teach for Swedens uttalade ambition är att utbilda lärare som ska arbeta i skolor där utmaningarna är som störst.”

Teach for Sweden är ett utmärkt koncept, och jag har svårt att förstå varför det inte byggs ut så att fler får möjlighet att byta karriär mitt i livet och därmed bidra i skolarbetet. Men det behövs dessutom fler snabbspårsinitiativ som bygger på att personer med annan utbildning, och goda ämneskunskaper, snabbt kan komma in i skolans arbete och bidra i klassrummet utan att först tvingas sätta sig på skolbänken, och därmed kraftigt sänka sin inkomst, för att komplettera sin utbildning.

Runt om i världen utvecklas dessutom fjärrundervisning och distansundervisning men i Sverige är det väldigt dåligt utvecklat. Varför inte göra det möjligt för välutbildade lärare att via distans bidra till undervisningen i skolor som saknar behöriga eller legitimerade lärare? Det måste ju vara bättre att få en lärare på distans som kan sitt ämne än en lärare nära som inte har de rätta ämneskunskaperna.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var