Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Kunskapsskolan har skolor med blandad socioekonomisk bakgrund och stor vana av att ge elever med vitt skilda behov en personligt utformad undervisning. Teach for Swedens uttalade ambition är att utbilda lärare som ska arbeta i skolor där utmaningarna är som störst

Läser ett pressmeddelande från Kunskapsskolan. Det har ett utmärkt innehåll. Kunskapsskolan inleder ett samarbete med Teach for Sweden. Analyser visar att lärarbristen riskerar att uppgå till ca 60.000 till 2020. Fler platser på lärarutbildningen löser inte detta kortsiktiga problem eftersom det i genomsnitt tar ca 9 år att bli färdig lärare, dessutom hoppar ca  40% av de som börjar utbildningen av under utbildningstiden. Det behövs många olika lösningar som gör att det går snabbare att få in vuxna i skolan som kan bidra till att lindra lärarbristen. Teach for Sweden är ett sådant koncept. Det innebär att vuxna personer, med god ämneskunskap, kan byta yrkesinriktning genom att få en anställning på 100% i en skola och samtidigt läsa in den sk KPU-kursen på lärarutbildningarna. Det innebär att de kan bidra direkt i skolans arbete samtidigt som de kompletteringsläser pedagogik mm. Det är en bra modell som skulle behöva skalas upp betydligt för att möta de problem som den kommande lärarbristen kan skapa.

Jag citerar från pressmeddelandet:

”Genom att delta i Teach for Swedens program vill Kunskapsskolan bidra till att fler skickliga lärare och ledare ska kunna göra skillnad i skolor där behoven är särskilt stora. Till hösten kommer Kunskapsskolan att välkomna två Teach for Sweden-ledare som deltar i Teach for Swedens ledarskapsprogram och vidareutbildar sig till lärare. TFS-ledarna anställs på 100 procent och får använda 20 procent av arbetstiden till sin utbildning. De får också en av Kunskapsskolans lärare som handledare.

– Genom att medverka till nya lärares utbildning och utveckling vill vi bidra till att öka kvaliteten i skolsystemet och ge fler elever chansen att nå längre än de tror är möjligt. Vi på Kunskapsskolan har både erfarenhet och kunskap som vi vill bidra med och vi är mycket glada över de lärdomar som vi nu kommer att få i utbyte, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan Sverige.

Kunskapsskolan har skolor med blandad socioekonomisk bakgrund och stor vana av att ge elever med vitt skilda behov en personligt utformad undervisning. Teach for Swedens uttalade ambition är att utbilda lärare som ska arbeta i skolor där utmaningarna är som störst.”

Teach for Sweden är ett utmärkt koncept, och jag har svårt att förstå varför det inte byggs ut så att fler får möjlighet att byta karriär mitt i livet och därmed bidra i skolarbetet. Men det behövs dessutom fler snabbspårsinitiativ som bygger på att personer med annan utbildning, och goda ämneskunskaper, snabbt kan komma in i skolans arbete och bidra i klassrummet utan att först tvingas sätta sig på skolbänken, och därmed kraftigt sänka sin inkomst, för att komplettera sin utbildning.

Runt om i världen utvecklas dessutom fjärrundervisning och distansundervisning men i Sverige är det väldigt dåligt utvecklat. Varför inte göra det möjligt för välutbildade lärare att via distans bidra till undervisningen i skolor som saknar behöriga eller legitimerade lärare? Det måste ju vara bättre att få en lärare på distans som kan sitt ämne än en lärare nära som inte har de rätta ämneskunskaperna.

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de