Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Vad kan vara viktigare än att huvudmännen får legala möjligheter att erbjuda den bästa undervisningen utifrån individens behov och skolans förutsättningar?

Idag överlämnade Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad sitt slutbetänkande. Runt om i världen växer det fram möjligheter, tack vare teknikens utveckling, att få ta del av nya kunskaper och kompetens där man befinner sig. Hemma, i klassrummet eller på annat håll. Det skapar fantastiska möjligheter för många som annars inte har tillgång till denna typ av kompetens tex de som bor i glesbygd. Sverige är ett av de länder i världen som berömmer sig för att ha en väl utbyggd IT-infrastruktur. Samtidigt vet vi att det finns många skolor runt om i landet som har svårt att rekrytera lärare, behöriga såväl som legitimerade. Det skulle vara välkommet att öppna möjligheterna för distansundervisning, fjärrundervisning och entreprenad för att göra det möjligt för skolhuvudmän, oavsett var i landet de befinner sig, att kunna erbjuda eleverna en bra undervisning. Det känns särskilt angeläget med tanke på den bristsituation som förutses när det gäller antalet lärare.

Jag och SKLs nya vd skrev en debattartikel i fredags i vilken vi beskrev vad vi tycker borde vara utredarens förslag. Samtidigt uttryckte vi farhågor för att hon inte skulle öppna möjligheterna på det sätt som vi anser vara nödvändigt. Tyvärr besannades våra farhågor i denna del idag. Förslaget är alldeles för begränsat och Per-Arne Andersson utrycker det väl på SKL:s Skolblogg Det är bara att  beklaga att det finns en rädsla för att öppna upp för det som kan göras på många håll runt om i världen. Vad kan vara viktigare än att huvudmännen får legala möjligheter att erbjuda den bästa undervisningen utifrån individens behov och skolans förutsättningar?

Som vi skriver i artikeln

  1. Tillåt fjärrundervisning även för yngre elever.
  2. Öka möjligheterna till undervisning på entreprenad.
  3. Öppna upp för distansundervisning.
  4. Tillåt fjärrundervisning även utifrån elevernas behov.

Nu är förslaget presenterat, vi är inte nöjda, nu ska det remissbehandlas. Låt oss hoppas att det finns många kloka remissinstanser som inser att det finns behov av att gå betydligt längre än det som utredaren har gjort i detta förslag. Sverige har inte råd att avstå från att använda de möjligheter som tekniken ger.

/

 

 

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium