Förstatligande skulle inte lösa skolans problem

20 april 2023

Två decennier av ytterligare arbetsstörningar i skolans vardag kan inte vara vad Sveriges elever och lärare behöver. Skillnaderna över landet

Friskolornas lärare är inte räddare än kommunernas

08 december 2022

”Vi har ett stort gemensamt intresse av, och ansvar för, att nästa undersökning som görs ska ge bättre resultat. Ett

Både kommunala och fristående skolor går på knäna

30 november 2022

Vi ser indikationer på många håll  bland våra medlemmar – friskolorna – att deras kostnadsläge riskerar att slå mot verksamheten.

Är läkare, advokat eller pilot lågstatusjobb?

20 oktober 2022

Att snäva in läraryrket i siffror och detaljreglera jobbet tror jag får precis motsatt effekt: man berövar professionen dess självständighet

Sluta med det osakliga – tillsammans lyfter vi skolan

12 oktober 2022

– Det är hög tid att i stället fokusera på hur vi löser skolans verkliga problem. Och vi behöver göra

Skolans viktigaste problem har ignorerats alldeles för länge

11 oktober 2022 – Det hjälper inte att bara fylla de tomma platserna på landets lärarutbildningar. Det gäller att fylla dem rätt personer. Och då måste vi höja läraryrkets status. Det handlar kanske

Hätsk och felaktig debatt om friskolor

12 september 2022 – Vi som värnar friskolor och valfrihet behöver stå enade när det blåser snålt från regeringshåll och flera politiska partier lägger förslag som syftar till att begränsa elevers och deras

Det mesta återinvesteras i elevernas utbildning

29 augusti 2022 – Socialdemokraterna har rört ihop begreppen: det är stor skillnad på rörelseresultat och vinstuttag. Om det är en medveten vantolkning eller inte låter jag vara osagt – jag kan bara

Motståndarna vill inte erkänna det massiva stödet för friskolor

11 augusti 2022 – Vi har länge förespråkat ett obligatoriskt skolval. Det kan kombineras med ett samordnat skolval där föräldrar använder en valplattform som är gemensam för alla skolor i kommunen. Våra medlemmar

Skolan ska förmedla kunskap – inte lösa segregationen

05 augusti 2022 – För att uppnå kravet på en allsidig social sammansättning, ett krav som kan vara förenat med vite om skolan inte lyckas, så krävs det sortering av eleverna. Det är