Falu Frigymnasium får utmärkelsen Bättre Skola 2016. – Vårt processinriktade arbete hjälper oss att analysera och identifiera utvecklingsområden och hitta samband mellan det vi gör och de resultat vi får. Att få kvalitet i kunskapandet är det viktigaste för oss, säger rektor Maria Pettersson.

Idag meddelade SIQ att deras utmärkelse Bättre Skola 2016 går till friskolan Falu Frigymnasium. Vi frågade rektor Maria Pettersson om utmärkelsen.

Hur känns det att få den här utmärkelsen?

– Att mottaga utmärkelsen Bättre Skola känns helt fantastiskt! Jag är mycket stolt över det fina utvecklingsarbete som alla medarbetare och elever på Falu Frigymnasium genomför för att ständigt utveckla vår skola.

Vad tror du det är som gör att just ni får utmärkelsen?

– Vi har under ett antal år byggt upp det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, och har idag en systematik som möjliggör både kortsiktigt och långsiktigt utvecklingsarbete. Vi har en bra struktur där vi följer vårt årshjul för att hantera all information vi samlar in. Vårt processinriktade arbete hjälper oss att analysera och identifiera utvecklingsområden och hitta samband mellan det vi gör och de resultat vi får. Att få kvalitet i kunskapandet är det viktigaste för oss.

Vad betyder utmärkelsen för ert framtida arbete?

– Att erhålla utmärkelsen Bättre Skola visar att vi är på rätt väg och ger oss styrka att fortsätta.

Falu Frigymnasium tar emot utmärkelsen i samband med Rikskonferensen Bättre Skola i Örebro den 17-18 januari 2017.

Domarkommitténs utlåtande

"Med en föredömlig processtyrning utgör Falu Frigymnasium en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att lära av. Utvecklingen på skolan drivs framåt i ett årshjul utifrån processresultat och kundönskemål med ett brett engagemang från medarbetarna via team och systematiska dialoger mellan medarbetare och ledningen. Kundfokus i verksamheten är tydligt och användande av förbättringsverktyg är förankrat både bland lärare och elever. Skolan visar tydligt sambandet mellan val av arbetssätt, tillämpningen av dessa arbetssätt, uppföljningen av resultaten av tillämpningen och lärandet för att ständigt uppnå bättre resultat. Falu Frigymnasium är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016."

 

Fakta om Falu Frigymnasium

Falu Frigymnasium startade 2001 och var den första fristående gymnasieskolan i Dalarna. Skolan är personalägd, 11 personer äger och driver den tillsammans. I dagsläget finns 350 elever och 35 anställda på Falu Frigymnasium.  

Skolan har en globalprofil och har många projekt med skolor i andra länder och är även en certifierad FN-skola. Man arbetar aktivt med mänskliga rättigheter på olika sätt, bland annat genom ett stort årligt FN-rollspel, Model United Nations (MUN), med internationella gäster. I år är skolan även värd för SWE-MUN.

 

Magnus Johansson

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Fristående förskolor har höjt kvaliteten i Norge

10 oktober 2018

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018

Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den