10 oktober 2016

– Nästan allt kvalitetsarbete följer en årsplan och återkommer hela tiden, säger rektor Johan Rapp om kvalitetsarbetet på Engelska skolan i Örebro.

I en rad intervjuer frågar vi lärare, rektorer och vd:ar om hur deras skolor arbetar med kvalitetsutveckling. Nu har vi kommit till rektorn på Engelska skolan i Örebro.

Hallå där Johan Rapp, rektor på Engelska Skolan i Örebro, hur arbetar du med det systematiska kvalitetsarbetet på din skola?

– Täta uppföljningar med statistikstöd tillsammans med berörd personal. Det skiljer naturligtvis beroende på inom vilket område kvalitetsarbetet avser men kort kan man säga att efter analys av situation och forskning och tillgänglig information som finns så upprättas plan. Planen följs upp, revideras och iscensätts. Nästan allt kvalitetsarbete följer en årsplan och återkommer hela tiden.

Hur skulle du beskriva det kvalitetsarbete som finns inom Engelska skolan som helhet?

Mycket bra. Samma underlag för data återkommer och är brett och stort, det vill säga statistiskt säkerställt. Det tar upp relevanta områden och kopplar bra till verksamheten.

Är det betungande?

Det är tidskrävande men bidrar mycket till verksamhetens utveckling så nej, det är inte betungande utan nödvändigt.

Hur är responsen från föräldrar? Får ni frågor om kvalitetsarbetet?

Ibland, oftast direkt i relation till förälderns eget barns situation. Inte särskilt ofta dock.

Berätta om ert kvalitetsarbete

Vill du berätta om ert kvalitetsarbete här på friskola.se? Mejla till oss på info@friskola.se.

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Fristående förskolor har höjt kvaliteten i Norge

10 oktober 2018

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018

Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den