Intervjuserie: Så lyfter friskolorna skolans kvalitet

– Nästan allt kvalitetsarbete följer en årsplan och återkommer hela tiden, säger rektor Johan Rapp om kvalitetsarbetet på Engelska skolan i Örebro.

I en rad intervjuer frågar vi lärare, rektorer och vd:ar om hur deras skolor arbetar med kvalitetsutveckling. Nu har vi kommit till rektorn på Engelska skolan i Örebro.

Hallå där Johan Rapp, rektor på Engelska Skolan i Örebro, hur arbetar du med det systematiska kvalitetsarbetet på din skola?

– Täta uppföljningar med statistikstöd tillsammans med berörd personal. Det skiljer naturligtvis beroende på inom vilket område kvalitetsarbetet avser men kort kan man säga att efter analys av situation och forskning och tillgänglig information som finns så upprättas plan. Planen följs upp, revideras och iscensätts. Nästan allt kvalitetsarbete följer en årsplan och återkommer hela tiden.

Hur skulle du beskriva det kvalitetsarbete som finns inom Engelska skolan som helhet?

Mycket bra. Samma underlag för data återkommer och är brett och stort, det vill säga statistiskt säkerställt. Det tar upp relevanta områden och kopplar bra till verksamheten.

Är det betungande?

Det är tidskrävande men bidrar mycket till verksamhetens utveckling så nej, det är inte betungande utan nödvändigt.

Hur är responsen från föräldrar? Får ni frågor om kvalitetsarbetet?

Ibland, oftast direkt i relation till förälderns eget barns situation. Inte särskilt ofta dock.

Berätta om ert kvalitetsarbete

Vill du berätta om ert kvalitetsarbete här på friskola.se? Mejla till oss på info@friskola.se.