Intervjuserie: Så lyfter friskolorna skolans kvalitet

– För cirka två år sedan märktes det att det gjordes en stor satsning på kvalitetsarbetet uppifrån, som mynnade ut i Vittraverktygen, säger Kenny Kvarnström förstelärare på Vittra i Vallentuna.

Hallå där Kenny Kvarnström, förstelärare på Vittra i Vallentuna, vad säger du om det systematiska kvalitetsarbete som finns inom Vittra?

Jag tycker att det har utvecklats under den tiden jag jobbat på Vittra. För cirka två år sedan märktes det att det gjordes en stor satsning på kvalitetsarbetet uppifrån, som mynnade ut i Vittraverktygen. Just nu pågår även en utbildning för arbetslagsledarna som går ut på att stärka styrkedjan på enheterna.

Har du nytta av det lokalt?

Ja absolut, vi har jobbat länge med att stärka vårt kvalitetsarbete på skolan och det har hjälpt att få verktygen som man kan luta sig mot. Dessutom satsas mycket på ledarskap vilket avspeglar sig i verksamheten.

Skulle du beskriva kvalitetsarbetet som betungande?

Nej det tycker jag inte, tvärtom blir saker och ting tydligare och systematik leder till att det blir enklare att sköta sitt jobb.

Visar föräldrar något intresse för ert kvalitetsarbete?

Inte särskilt ofta. Jag tror inte föräldrar tänker på dessa saker, för dom är det bara saker som ska funka. Funkar det inte blir kvalitet lidande och då börjar föräldrar höra av sig.

Berätta om ert kvalitetsarbete

Vill du berätta om ert kvalitetsarbete här på friskola.se? Mejla till oss på info@friskola.se.