01 september 2014

Demoskop kommenterar felaktigt återgivna undersökningsresultat av Gustav Fridolin i SVT:s partiledarutfrågning samt av Jonas Sjöstedt i SVT:s Agenda.

Både Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt har de senaste veckorna hänvisat till en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av Friskolornas riksförbund bland organisationens medlemmar. De hävdar, med avseende på vinstförbud och vinstregleringar, att undersökningen skulle visa att 90 procent av medlemmarna ”inte har några problem med den här typen av begränsningar”.

Det är ett påstående som saknar grund i studien, enligt de experter på Demoskop som säkerställer sakligheten i de undersökningar de genomför.

Läs Demoskops kommentar här

Mer om Friskolornas riksförbunds undersökning här

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra