27 juni 2014

   SVT Rapport berättar idag om en ny undersökning som Friskolornas riksförbund låtit Demoskop göra bland sina medlemmar. Den visar att vid ett vinstutdelningsförbud skulle var femte fristående förskola och skola lägga ner sin verksamhet. Samtidigt uppger ingen att vinst var en viktig drivkraft för att starta skolan. Undersökningen kommer att presenteras i sin helhet på torsdag kl 15.30 i Almedalen.

   SVT Rapport berättar idag om en ny undersökning som Friskolornas riksförbund låtit Demoskop göra bland sina medlemmar. Den visar att vid ett vinstutdelningsförbud skulle var femte fristående förskola och skola lägga ner sin verksamhet. Samtidigt uppger ingen friskola att vinst var en viktig drivkraft för att starta skolan. Undersökningen kommer att presenteras i sin helhet på torsdag kl 15.30 i Almedalen.

   – Nästan 50 000 elever skulle förlora sin skola vid ett rent förbud mot vinstutdelning. Detta är otroligt olyckligt, eftersom det handlar om bra skolor som föräldrar och elever valt själva, säger Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.

   Var femte fristående förskola och skola uppger att de skulle stänga vid ett rent vinstutdelningsförbud. Vid begränsning av vinstutdelning skulle var tionde friskola lägga ner verksamheten vilket motsvarar ca 26 000 elever som drabbas. Om det blir förbjudet att driva skolverksamhet som ett aktiebolag skulle fyra av tio friskolor tvingas stänga, vilket skulle drabba 160 000 elever. Det motsvarar en total nedläggning av all skol- och förskoleverksamhet i Stockholms kommun. 

   Noll procent av de fristående förskolorna och skolorna uppger att de startade sin verksamhet för att tjäna mycket pengar. Tvärtom har den viktigaste drivkraften varit att göra svensk skola bättre och utveckla undervisningsmetoder. Samtidigt är det tydligt att hotet om ett eventuellt vinstförbud eller en vinstbegränsning redan påverkar hela sektorn.

   – Jag tycker att det är viktigt att se hur friskolor faktiskt skulle agera vid en sådan här förändring. Vi ser redan idag att debatten har påverkat, att man drar sig för att starta nya friskolor, och många är väldigt oroliga för framtiden, säger Mikaela Valtersson.

   Hela undersökningen presenteras på ett seminarium i Almedalen på torsdagen den 3 juli kl 15.30-17.00. 

   Läs hela undersökningen här.

   Så gjordes undersökningen:
   På uppdrag av Friskolornas riksförbund har Demoskop genomfört en enkätundersökning bland Friskolornas medlemmar.

   Totalt har 167 huvudmän svarat på enkäten. Varje huvudman har minst en skola, men kan ha flera varför antalet skolor i enkäten överstiger antalet respondenter. Enligt Demoskop är det ett väl representativt urval för hela gruppen.

   Totalt har 73 förskolor, 117 grundskolor och 37 gymnasieskolor svarat. Då flera huvudmän driver verksamhet inom flera skolformer ger en sammanräkning av siffrorna ett högre resultat än antalet respondenter i undersökningen.

    

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

   Så många svenskar vill behålla skolvalet

   11 september 2023

   Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

   Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

   11 september 2023

   Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan