Vad styr föräldrars och elevers val av skola – egentligen?

Vad är viktigt när föräldrar och elever väljer förskola och skola? Hur prioriterar de och vad upplevs som svårt?

Här kan du ladda ner Kairos Futures nya rapport Ett val av vikt