Andelen elever som går i fristående grundskolor ökar och ligger läsåret 2013/14 på 14 procent.

Det är vanligast att elever i befolkningsmässigt stora kommuner går i fristående skolor. Storstadskommuner har 24 procent av eleverna i fristående skolor följt av förortskommuner till storstäder som har 15–16 procent. Fristående grundskolor har i genomsnitt 159 elever per skola, kommunala skolor 194 elever.

Läsåret 2013/14 går drygt 920 000 elever i grundskolan. Det är 22 000 fler än 2012/13.

Friskolornas riksförbund har tidigare i år gjort en genomgång av utvecklingen av barn och elever i fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Genomgången visar att branschen fortsätter att växa också totalt sett.

Ladda ner och läs mer in genomgången här (Pdf)

 

 

Rapport: Presterar friskolors elever sämre på högskolan?

07 maj 2024

En rapport från Skolverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i mars 2024 hävdade att elever från fristående gymnasieskolor klarar sig sämre under

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Rapport: Är friskolor överkompenserade?

18 oktober 2023

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte