07 oktober 2022

Friskolornas riksförbund har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner uppdaterat det gemensamma dokumentet Stödmaterial om regler för marknadsföring av skolor, framtaget i samverkan med Sveriges Elevråd och Sveriges Elevkårer.

– Gymnasievalet är ett viktigt val. Det lägger grunden för vuxenlivet. Valet ska grundas på så objektiv information som möjligt. Därför är det välkommet att vi nu har ett gemensamt stödmaterial med rekommendationer om vad marknadsföring av gymnasieskolor bör innehålla, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Varje år väljer tusentals ungdomar gymnasieskola och det är viktigt att de gör så väl informerade val som möjligt.

– Ett etiskt förhållningssätt är mycket viktigt för alla. Vårt stödmaterial understryker vikten av att skilja mellan reklam och marknadsföring. Unga människor ska inte ”lockas in” på en utbildning utan informationen måste baseras på upplägg och vad utbildningen kan leda till, säger Ulla Hamilton.

Stödmaterialet innehåller flera konkreta råd om hur man kan utforma sin marknadsföring, gentemot de ungdomar som ska söka till gymnasiet, på ett etiskt sätt och i enlighet med marknadsföringslagen. Det avslutas med följande checklista som kan vara till hjälp för skolor som planerar en marknadsföringsinsats:

Utbildningsutbudet

 • Programutbud, inriktningar, poängplan valbara kurser och möjligheter till individuella val.
 • Om skolan visar på en viss profil bör det tydligt framgå profileringens omfattning och genomslag.
 • Vad utbildningen leder till. Vilka möjligheter till påbyggnad, vidare studier, breddning och fördjupning som finns efter gymnasieskolan. Vilka yrkesutgångar utbildningen leder till.
 • Värdegrund som präglar verksamheten.
 • Studieplaneringen. Uppläggning och uppföljning av individuella studieplaner.
 • Läge, tillgänglighet och kommunikationer, möjligheter till boende på studieorten.
 • Skolans verksamhet
 • Information om huvudmannaskapet. Styrelse, ägare, ledningsfunktion.
 • Presentation av skolledning, pedagogisk personal, övrig personal.
 • Lärmiljö. Arbetsmiljö. Elevhälsa. Materiella resurser.
 • Trivselbefrämjande aktiviteter som skolan initierar, något om skolklimat.
 • Olika projekt som skolan deltar i. Internationellt utbyte.
 • Samarbetspartners, arbetslivskontakter, arbetsplatsförlagd utbildning.
 • Föreningar på skolan, elevkår, föräldraförening, skolidrottsförening, alumniförening.
 • Resultat
 • Resultat och framgångar för skolans elever i olika sammanhang.
 • Information
 • Information om vart det går att vända sig för närmare upplysningar, t.ex. tidpunkter för öppet hus eller skolbesök.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och