Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det finns ett starkt stöd för att det är rätt att välja skola. Bland de som har barn i åldern 0-16 år är det 3 av 4 som anser att det är rätt. Det är en stor och viktigt grupp av väljarkåren. Och det ständigt ökade intresset för friskolor visar att det inte bara är ord utan också handling. Att kunna välja skola är viktigt för många, inte minst för föräldrar med invandrarbakgrund. Det sneare visar en nyligen genomförd undersökning.

Barn är olika och de som känner barnet bäst är föräldrarna. Det är lätt att glömma varför friskolereformen, och därmed också möjligheten att, oavsett plånbokens storlek, kunna välja skola kom till. Förtvivlade föräldrar kämpade för att deras mobbade barn skulle få möjlighet att byta skola. Då krävdes det tillstånd av kommunala tjänstemän eller politiker för att få komma bort från de som gjorde skoldagen till en mardröm för dessa mobbade elever. Idag har föräldrarna möjlighet att ta tag i problemet om skolan inte förmår åtgärda det, genom att helt enkelt ”ta sin Mats ur skolan” och byta till en annan skola som kan ge deras barn en bra skoltid. Många var förvisade till den närmsta skolan enligt närhetsprincipen och oavsett kvalitet så var det den skolan som gällde. om inte föräldrarna hade råd att köpa en bostad i närheten av en bättre skola förstås. Detta är bakgrunden till friskolereformen som många verkar ha glömt bort. En friskolereform som många av dagens unga har växt upp med och tar för given. Idag är många av dem föräldrar eller på väg att bli föräldrar.

Men skolval förutsätter också att det finns alternativ att välja mellan. Därför spelar förutsättningarna för att driva friskola roll. Det är när det finns bra alternativ, oavsett huvudman, att välja mellan som det blir skolval på riktigt. Därför är kvalitetskontroller och en tuff Skolinspektion viktigt. Många, oavsett partifärg, säger att de slår vakt om skolvalet och att det ska finnas kvar. Men tänk efter. Vill de verkligen det? För om man slår undan benen för friskolorna, genom att till exempel sänka skolpengen för de elever som väljer en friskola (som bl a (s) säger sig vilja) så att den lilla marginal som finns idag försvinner och ekonomin inte går att få ihop, vad finns det då kvar av skolvalet?

Det är bara när det finns både friskolor och kommunala skolor som skolvalet blir på riktigt. Rätten att välja skola ger makt och självbestämmande. Var femte elev har redan använt den makten till att välja en friskola.

 

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning