Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det finns ett starkt stöd för att det är rätt att välja skola. Bland de som har barn i åldern 0-16 år är det 3 av 4 som anser att det är rätt. Det är en stor och viktigt grupp av väljarkåren. Och det ständigt ökade intresset för friskolor visar att det inte bara är ord utan också handling. Att kunna välja skola är viktigt för många, inte minst för föräldrar med invandrarbakgrund. Det sneare visar en nyligen genomförd undersökning.

Barn är olika och de som känner barnet bäst är föräldrarna. Det är lätt att glömma varför friskolereformen, och därmed också möjligheten att, oavsett plånbokens storlek, kunna välja skola kom till. Förtvivlade föräldrar kämpade för att deras mobbade barn skulle få möjlighet att byta skola. Då krävdes det tillstånd av kommunala tjänstemän eller politiker för att få komma bort från de som gjorde skoldagen till en mardröm för dessa mobbade elever. Idag har föräldrarna möjlighet att ta tag i problemet om skolan inte förmår åtgärda det, genom att helt enkelt ”ta sin Mats ur skolan” och byta till en annan skola som kan ge deras barn en bra skoltid. Många var förvisade till den närmsta skolan enligt närhetsprincipen och oavsett kvalitet så var det den skolan som gällde. om inte föräldrarna hade råd att köpa en bostad i närheten av en bättre skola förstås. Detta är bakgrunden till friskolereformen som många verkar ha glömt bort. En friskolereform som många av dagens unga har växt upp med och tar för given. Idag är många av dem föräldrar eller på väg att bli föräldrar.

Men skolval förutsätter också att det finns alternativ att välja mellan. Därför spelar förutsättningarna för att driva friskola roll. Det är när det finns bra alternativ, oavsett huvudman, att välja mellan som det blir skolval på riktigt. Därför är kvalitetskontroller och en tuff Skolinspektion viktigt. Många, oavsett partifärg, säger att de slår vakt om skolvalet och att det ska finnas kvar. Men tänk efter. Vill de verkligen det? För om man slår undan benen för friskolorna, genom att till exempel sänka skolpengen för de elever som väljer en friskola (som bl a (s) säger sig vilja) så att den lilla marginal som finns idag försvinner och ekonomin inte går att få ihop, vad finns det då kvar av skolvalet?

Det är bara när det finns både friskolor och kommunala skolor som skolvalet blir på riktigt. Rätten att välja skola ger makt och självbestämmande. Var femte elev har redan använt den makten till att välja en friskola.

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de