05 oktober 2021

Dagens debatt om skolan innehåller en hel del påståenden om friskolor och det fria skolvalet. Ett sådant påstående är att det fria skolvalet skulle ha försämrat skolan. Vi frågade därför professor Henrik Jordahl om vad forskningen säger om påståendet.

 

– Det skulle jag inte säga att det har gjort. Skolval möjliggör ju att elever får välja en skola som passar istället för att bli hänvisad till en skola som kanske inte passar, säger Henrik Jordahl.

Henrik Jordahl är professor i nationalekonomi vid Örebro universitet och är även knuten till Institutet för näringslivsforskning. Han forskar bland annat i frågor om skolval och skolkvalitet. Att kvaliteten ökar vid konkurrens är särskilt viktig att väga in menar han.

– Sen är det ju också så att skolval är en förutsättning för konkurrens. Och konkurrens mellan skolor har visat sig i studier vara bra för elevernas resultat. Man lär sig mer i kommuner där det är konkurrens mellan skolor.

Hur skolvalet exakt sedan ska utformas är en annan fråga menar Henrik Jordahl.

–  Det är ju en större fråga som är mer detaljerad. Men i grunden är ju skolvalet något positivt för kunskaperna i landet, avslutar Jordahl.

Vill du läsa en mer utförlig förklaring till varför påståendet om att det fria skolvalet försämrar skolan inte stämmer? Läs om det och nio andra myter i
Verkligheten för Sveriges friskolor – 10 myter och fakta om det fria skolvalet och friskolor.

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få