Respektera familjerna som valt en friskola

Många i Sundsvall har valt en annan skola än den kommunala för att den passar dem. Omkring 400 000 elever har gjort samma sak i landet som helhet. Respektera deras val, det skriver Ulla Hamilton i Sundsvalls tidning. Läs hela repliken här.