Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev in i debatten så blev det riktigt turbulent. Det sägs ofta att den svenska modellen är unik eftersom det är tillåtet att driva friskolor som är AB.

Men det som gör den svenska modellen riktigt unik är det faktum att pengen följer eleven, det är samma lagstiftning som gäller för friskolor som för kommunala skolor när det gäller skollag och krav på verksamheterna och att det är förbjudet för friskolor att välja elever och att ta ut avgifter. Det innebär att rik som fattig kan välja en friskola i Sverige, så ser det inte ut i andra länder.

Våra medlemmar erbjuder varje dag över 420 000 elever undervisning i sina verksamheter. För att illustrera vad som sker i dessa verksamheter presenterar vi skolberättelser. En av dessa skolberättelser handlar om Said som växt upp i Rosengård. Hans skolgång på Jensens grundskola i Malmö har gjort stor skillnad för honom. Den har lett honom till studier på Chalmers Tekniska Högskola. Vad har detta med Akelius att göra tänker du …?

Jo, det finns anledning att vara stolt över vår folkhemsmodell där pengen följer eleven. Jag vet inte vilka ekonomiska möjligheter som Saids föräldrar hade haft för att betala terminsavgifter för deras sons skolgång. Men sannolikheten är stor att Said inte hade haft möjlighet att välja skola om våra politiker för över 30 år sedan hade valt det alternativ som Akelius förespråkar.

Akelius hänvisar till hur det ser det ut i andra länder, rika familjer kan betala för att få en plats i en privatskola. Men det är inte den svenska modellen. Och den svenska folkhemsmodellen har inneburit att Said, och hundratusentals elever tillsammans med honom, fått möjlighet att välja en skola som passar dem. Vi har all anledning att vara stolta över detta och all anledning att tacka Akelius för att han så tydligt visat hur alternativen till den svenska modellen ser ut. En privat skola för de rika, där bara få kan välja. Det breddade perspektivet för många tror jag.

/

 

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men