Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland svenska folket.

Enligt en mätning av opinionen kring det fria skolvalet – alltså rätten att själv välja vilken skola ens barn ska gå i, eller vilken gymnasieskola man som elev vill gå i – är en mycket stor majoritet av svenska folket positiv till rätten att välja.

87 procent av svenskarna menar att man själv ska få välja vilken gymnasieskola man vill gå på, 77 procent tycker att föräldrar ska få välja förskola åt sina barn och 71 procent anser att man också ska få välja grundskola.

Opinionsmätningen genomfördes våren 2023 av Demoskop på uppdrag av Friskolornas riksförbund.

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta