Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland svenska folket.

Enligt en mätning av opinionen kring det fria skolvalet – alltså rätten att själv välja vilken skola ens barn ska gå i, eller vilken gymnasieskola man som elev vill gå i – är en mycket stor majoritet av svenska folket positiv till rätten att välja.

87 procent av svenskarna menar att man själv ska få välja vilken gymnasieskola man vill gå på, 77 procent tycker att föräldrar ska få välja förskola åt sina barn och 71 procent anser att man också ska få välja grundskola.

Opinionsmätningen genomfördes våren 2023 av Demoskop på uppdrag av Friskolornas riksförbund.

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

#skolberättelser – sanningen om friskolor

13 februari 2024

Debattens vågor går höga kring friskolor. Men för dem vars vardag finns i dessa skolor blir det oftast svårt att

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I