Skolkommissionens delbetänkande

17 maj 2016

Vi välkomnar att Skolkommissionen dels slår fast att friskolor kommit för att stanna, dels anser att ett obligatoriskt skolval bör

Tack för klargörandet Skolverket

20 januari 2016

Kan vi dessutom få en debatt där Skolverket, och andra viktiga aktörer på området, baserar sina uttalanden på fakta och

Skolkommissionen och bristen på empiri om kamrateffekten

25 oktober 2015

Jag utgår ifrån att Sahlgrens rapport, som är en ordentlig genomgång av forskningsläget på området, nu kommer att vara en

Alliansens företrädare har stöd i skolforskningen när de kritiserar Skolkommissionen för fel fokus

02 oktober 2015

Det finns gott om skolforskning som visar att den svenska skolans utmaningar inte har sin grund i det fria skolvalet.