Uttalande med anledning av uppgifter om allvarliga brister i Thoréngruppen

29 maj 2023

– Att få lov att bedriva utbildning är ett förtroende från både elever, föräldrar och allmänheten. Bristerna som framkommer i

Missade du vår konferens ”Svensk skola i en ny tid”?

22 maj 2023

Flera av skolans utmaningar är tidlösa och kommer alltid vara aktuella. Men skolans huvuduppdrag är kunskapsförmedling och att därmed få

Lärare sätter inte medvetet fel betyg för att ”locka elever”

19 maj 2023

Ett system som lämnar allt för stort tolkningsutrymme gör det svårt att sätta rätt betyg. Det betyder inte att läraren

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

10 maj 2023

Friskolornas riksförbunds yttrande över Skolverkets förslag om ändringar i förordningstext samt Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om tilläggsbelopp för extraordinära

Varför är friskoleelevernas utbildning mindre värd, Edholm?

21 april 2023

Lotta Edholms utspel är ett osedvanligt nonchalant sätt att berätta för 430 000 friskoleelever att de är mindre värda. Vart har

Förstatligande skulle inte lösa skolans problem

20 april 2023 Två decennier av ytterligare arbetsstörningar i skolans vardag kan inte vara vad Sveriges elever och lärare behöver. Skillnaderna över landet är för stora. Det håller vi med om. Men vi

Svensk skola i en ny tid

19 april 2023 Svensk skola ska bedrivas likvärdigt i hela landet och har det kompensatoriska uppdraget att skapa förutsättningar för varje enskild elev. Men aldrig tidigare har elevernas förkunskaper varit så skiftande och

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023 Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av de yrken som fanns att välja på står sig yrket

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023 Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om friskolor” till ett mer sakligt och initierat samtal om skolan.

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023 I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och avstyrker utredningens förslag om att slå ihop de båda skolmyndigheterna.