Elevernas välmående viktigast på Svettpärlan: ”Vill låta dem hitta rätt tänk redan från start”

 

Skolan grundades som en motvikt till att mängden idrott drogs ned i skolan. 25 år senare är Svettpärlans viktigaste syfte fortfarande att få sina elever att må bra – hela livet.

– Vi vill fånga upp dem och låta dem hitta rätt i sitt tänk redan från start, säger rektor och grundare Mia Bark.

 

Precis innan millennieskiftet tog Mia Bark initiativet till att starta friskolan Svettpärlan i Karlskrona tillsammans med sin bror och en gemensam vän. Tanken var att starta en skola med en tydlig idrotts- och hälsoprofil – och nu, 25 år senare, är det fortfarande skolans inriktning. Genom en utökad timplan och ett brett utbud av aktiviteter ville man öka elevernas lust och vilja att vara fysiskt aktiva.

Mia Bark berättar att grundandet av skolan kom som en motreaktion på att det dragits ned på idrotten i skolan, med tanken att eleverna på Svettpärlan skulle få röra sig mer. I dag har inriktningen breddats ytterligare.

– Vi lever i dag i ett samhälle som präglas av prestationsångest. Människor har aldrig varit så upplysta om vad vi behöver göra för att må bra, och ändå mår många sämre än någonsin. Vårt fokus är att skapa en hälsofrämjande skolmiljö, där eleverna fostras in i kretsloppet att må bra, säger hon.

På Svettpärlan har eleverna varje vecka minst två rejäla idrottspass, kompletterat med så kallade hälsopass.

– Vi vill fånga upp eleverna och låta dem hitta rätt i sitt tänk redan från start. Men framför allt jobbar vi mycket med att hitta en balans i elevernas vardag, över skolåret, där vi bland annat pratar mycket om vikten av fysisk aktivitet och avkoppling samt god nutrition och sömnens betydelse för kroppen.

Skolans inriktning har gjort den mycket populär i Karlskrona med omnejd. Samtidigt är långt ifrån alla elever på skolan idrottsintresserade.

– Vi har en del elever med ett begränsat intresse av sport. Men de får riktigt bra idrott i skolan med mycket rörelse, säger Mia Bark.

Mia Bark pekar på den familjära miljön på skolan som en av anledningarna till att den har blivit så populär. Även om det finns klasser hela vägen från förskolan upp till nionde klass är det endast 264 elever som går på skolan just nu, en klass per årskurs.

– Här finns det möjlighet till att bli sedd, hörd och bekräftad. Ett exempel på hur vi har det kom från ett av våra mycket sällsynta skolkförsök, där eleven utbrast: ”Det är hopplöst, jag kommer inte undan någonstans – det är vuxna överallt.” Det uppskattas av föräldrarna. Samhörighetskänslan som finns på Svettpärlan är något Mia Bark är stolt över.

– Det är häftigt att våra första elevers barn har hunnit börja på skolan. Det är för mig det yttersta betyget på att vi har lyckats skapa ett bra skoläventyr för våra elever. Det är Svettpärlan man väljer om man tycker att det är viktigt med närhet, kommunikation och den individuella coachingen av varje elev.

Hon avslutar:

– Vi vill få varje elev att nå det yttersta av deras potential utan att duka under av stress och press. Det handlar inte om att bli Sveriges största stjärna – det handlar om att bli stjärna i sitt eget liv.

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega