Spetsmatte ger spridningseffekter: ”Gynnar framför allt de svagaste eleverna”

Inom det svenska skolsystemet finns många skolor med spetsutbildningar, såsom Metapontum som erbjuder spetsmatte i grundskolan. Det är en möjlighet för elever med särskild matematisk begåvning – men Metapontum visar hur en specialinriktning för särskilt begåvade kan gynna övriga elever. Nu utvecklar man pedagogiken med den så kallade Singapore-modellen.

– Singapore-modellen är framför allt värdefull för svagare elever, berättar Emil Hoffner, biträdande rektor, och Tatyana Magnusson, förstelärare i matematik.

På Metapontum i Älvsjö i södra Stockholm finns en av Sveriges spetsutbildningar i matematik, där de med ett särskilt stort intresse och talang för matte får utmanas på sin nivå. Men de flesta på skolan läser inte spetsmatte – en av de eleverna är en pojke vi kan kalla för William. Han började på Metapontum i sjunde klass efter att ha gått ut årskurs sex med ett E i matte, det lägsta, godkända betyget. På Metapontum skulle dock Singapore-modellen skapa en struktur som även gynnade elever som honom, som behövt kämpa mer med matten.

På 1960-talet var eleverna i Singapore bland de sämsta i världen på matematik. En ny pedagogik utvecklades, och i dag är Singapores elever i stället bäst i världen på matematik. På Metapontum i Älvsjö finns utöver spetsutbildning i matematik också en vanlig matematikprofil och en musikprofil. Nu är man i full färd med att implementera Singapore-modellen fullt ut i matematikundervisningen.

Singapore-modellen fokuserar på problemlösning och visualisering, och att ta matematiken från det konkreta till det abstrakta. Som ett exempel kan elever börja räkna med fysiska föremål, såsom kulor, för att sedan gå vidare till visuell representation och slutligen till matematiska symboler. Det är ett stort fokus på problemlösning, där eleverna uppmuntras att använda olika strategier för att hitta lösningar. Modellen är också känd för sina utmanande ordproblem, som kräver att eleverna utvecklar god läsförståelse för att förstå och kunna lösa uppgifter.

Det finns en positiv växelverkan här, menar Tatyana Magnusson, förstelärare i matematik.

– Vi upptäckte tidigt, och det var fantastiskt, att även elever med dyslexi och dyskalkyli började utvecklas enormt. Det är ett fantastiskt verktyg för alla elever att utveckla sin läsförståelse. De vet vad de gör och varför de gör det, stegvis. Det hjälper inte bara matteutvecklingen, utan också språkutvecklingen, säger hon.

Metapontum i Älvsjö har väldigt goda resultat i matematik. Enligt Emil Hoffner, som är skolans biträdande rektor, kan detta inte förklaras endast av resultaten från eleverna som läser spetsutbildningen.

– 75 procent av våra elever läser inte spetsmatte. De goda resultaten kommer utöver spetsmatten, inte tack vare den. Men självklart hänger det ihop, vårt fokus på matematik har lärt oss mycket om hur man lär sig matematik. Vi har utvecklat och implementerat metoder som gynnar de svagaste elevernas utveckling, såsom Singapore-modellen.

William är en av de som fått snabb och stark utveckling med Singapore-modellen under lärare Tatyana Magnusson. Han går nu i årskurs nio, och har höjt sitt betyg från E till ett starkt C, med hopp om att ta ytterligare betygskliv innan han lämnar Metapontum för gymnasiet.

– När jag började sjuan var matte ett väldigt svårt ämne för mig, jag hade inte haft disciplinen och saknade mycket baskunskaper. Men när jag började sjuan med Tatyana förändrades allt, bland annat tack vare Singapore-modellen. Genom att dela upp allting i flera steg är det enklare att lösa problemen, steg för steg. Man kan säga att metoden revolutionerade matematiken för mig och är grunden till nästan all min kunskap inom matte i dag, säger William.

Emil Hoffner påminner om att Metapontum också är en skola för elever utan specialintressen som matematik.

– Vi är en traditionell skola som har vågat vara traditionella under en längre tid. De teoretiska ämnena och det teoretiska kunnandet är det som sätts högt, tillsammans med ordning och reda. Vi förespråkar en lärarledd undervisning och satsar på läroböcker. Det passar så klart inte alla, men vill man ha en traditionell och kunskapsbaserad undervisning så finns vi här, säger han.

Men matematik är ändå det som präglar skolan starkast. Det återspeglas i återkoppling inte bara från elever som William, utan även från elever som gått vidare till gymnasiet från Metapontum.

– Jag har många elever som kanske fick C i betyg i matematik härifrån, men som går vidare och får A eller B på gymnasiet, utbrister Tatyana Magnusson. De är så lyckliga och glada. De bara springer och ropar ”Tatyana, jag fick A!” Det är helt otroligt och betyder att vi gjort det bästa vi kan för dem. Jag är jätteglad för deras skull.

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.