Så ger IES Borås arbete mot mobbning eleverna trygghet

Tydliga strukturer, synlighet och investering i relationen med eleverna är några av grundbultarna i Internationella Engelska Skolan i Borås arbete mot mobbning. Det har hjälpt Niklas att hitta trygghet efter att ha varit utsatt på sin förra skola.

– Vi lägger mycket tid på relationer med elever – det är A och O i antimobbningsarbete, säger IES Borås biträdande rektor Maria Hammarberg.

 

På sin gamla skola mobbades en pojke vi kallar Niklas upprepade gånger och hamnade ständigt i nya konflikter. Niklas var frustrerad och kände att han behövde stå upp för sig själv då han dagligen blev kränkt och utmanad, utan att lärarna hjälpte honom. Men när Niklas bytte till Internationella Engelska Skolan i Borås satte skolan omgående in en plan för att bryta mönstret från den tidigare skolan, med återkommande avstämningar för att säkerställa att han trivdes och behandlades väl.

Just beredskap och tydliga strukturer är signifikativt för IES Borås arbete mot mobbning och kränkande behandling, berättar Maria Hammarberg, som är biträdande rektor på IES Borås.

– Lagen säger att alla skolor ska ha en plan för att motverka kränkande behandling – men i många skolor är det bara ett dokument som ligger i en byrålåda. Hos oss är det något vi utgår ifrån och återvänder till så fort något är på väg att gå snett kring en elev, berättar hon.

Tillsammans med en omfattande plan mot kränkande behandling jobbar IES Borås intensivt med synlighet och tillgänglighet. Skolan betonar också betydelsen av att etablera relationer med alla elever på skolan för att vara en pålitlig och trygg part att gå till vid incidenter.

– Jag brukar likna det vid en spargris för varje elev på skolan. För att kunna ta något från den måste du först lägga något i den – du måste sitta med eleverna och prata på lunchen, du måste umgås med dem på rasterna och du måste fråga hur deras helg har varit. Annars bygger du inget förtroende som behövs när det uppstår en konflikt, och då händer ingenting.

Skolans arbete med att hela tiden ha vuxna närvarande, både fysiskt och emotionellt, får då en tydlig effekt, enligt Maria Hammarberg.

– Eleverna kommer till oss direkt när något hänt. De går inte runt och håller det för sig själva eller låter det gå för långt. De berättar även när de har sett andra elever bli utsatta för kränkande behandling.

Ett tydligt exempel för hur skolans arbete bär frukt är hur just Niklas situation förändrades när han bytte skola till IES. Från att ha varit mobbad och utsatt på sin tidigare skola var han nu glad över att gå till skolan, kände en trygghet och fick flera nya vänner. Trots att familjen sedan skolbytet har flyttat längre bort från skolan har Niklas i samråd med sina föräldrar valt att gå kvar, just för att han trivs så bra. Trivsel är en förutsättning för akademiska resultat.

– Vi brukar säga ”bother to care”. Man blundar inte och stänger dörren till sitt kontor, utan man tar tag i saker och ting direkt.

Det tycker jag är det som gör vår skola unik – vi bryr oss och vill ge alla elever förutsättningarna att lyckas, både akademiskt och socialt, säger Maria Hammarberg.

 

– En dag kommer de här eleverna att ta hand om oss. Då vill vi ha utbildat bra samhällsmedborgare som gör det rätta, avslutar hon.

Maria Hammarberg är stolt över att ha varit en del av IES Borås verksamhet sedan skolan grundades för över tio år sedan, där elever som Niklas fångas upp och tas om hand på ett sätt som gör att skolan i stället för att ge ångest kan vara en plats för glädje med många kompisar – och där studierna får stå i centrum.

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.