Ordning och reda på dagtid väckte drömmen om ett bättre liv

Said växte upp i ett av Sveriges mest utsatta områden: Rosengård. Tack vare skolan han valde kunde han, som Zlatan, dribbla sig ur utanförskapet – och raka vägen in på Chalmers.

Said, som vi väljer att kalla honom, växte upp i ett av lägenhetshusen som kännetecknar Rosengård och där de flesta pojkar drömmer om att bli näste Zlatan Ibrahimovic. Att studera och gå på universitet var inget som Said hade med sig hemifrån.

– Det som möjliggjorde Saids väg mot högre studier var en skola som präglas av trygghet, disciplin, tydliga strukturer och höga förväntningar på studieresultat, berättar rektor Anton Hultén.

Anton Hultén har en bakgrund som lärare i engelska och idrott på Jensen gymnasium, men de senaste fyra åren som rektor på Jensen Malmös grundskola i utkanten av Rosengård. På bara några år har Anton Hultén tillsammans med biträdande rektor Ruzica Pajic lyckats ge skolan ett bra rykte. Detta trots att eleverna på Jensen i Malmö ofta kommer från sårbara sociala förhållanden och har föräldrar med begränsad studievana.

– Vår geografiska placering mellan Malmös innerstad och området Rosengård innebär ett brett upptagningsområde med en blandad elevgrupp. Men majoriteten av eleverna är första- och andragenerationsinvandrare där svenskan är ett andraspråk, säger Anton Hultén.

Det för oss tillbaka till Said. I Rosengård hade bara 35 procent av männen en slutförd gymnasieutbildning i ryggsäcken när han var i skolåldern. Men där finns också de som bryter mot omgivningens ofta lågt ställda förväntningar.

För Said var det inte självklart att han skulle lyckas. För honom handlade det om mer vardagsnära utmaningar, som att han inte tyckte att skolan var viktig och inte hade stöttning och förväntningar hemifrån. Efter skolan hemma var det alltid många syskon som ville ha hans uppmärksamhet och att läsa läxor i lugn och ro var svårt. Här kunde Jensens arbetssätt med ordning och reda på dagtid kompensera för det.

Malmö är en stad som under många år har präglats av otrygghet, social utsatthet och segregation. Anton Hultén menar att föräldrarnas plånbok och var de har kunnat köpa en bostad fått avgöra om du fått plats i en bra skola.

– Vår skola har gjort det möjligt även för barnen i Rosengård att kunna gå i en trygg skola, där vi har höga krav och förväntningar på eleverna, oavsett bakgrund.

Skolledningen jobbar väldigt verksamhetsnära och är en integrerad del av skolan där rektorn kan namnet på samtliga 420 elever och nästan alla föräldrar – och elever och föräldrar ska känna rektorn. Individperspektivet är viktigt och ledningen är involverad i alla avseenden på skolan. Det gäller bland annat elevers betygsutveckling men också trygghetsfrågan.

– Vi jobbar med något vi kallar trygghetsteam, som jobbar framåtsyftande med att kontinuerligt
förbättra tryggheten. I våra egna trygghetsmätningar upplever eleverna hög trygghet.

Rektor Hultén menar att deras skola är lite av en motpol mot andra skolor. Han sticker ut hakan och
lyfter att de arbetar med traditionell undervisning, där läraren har hög status i klassrummet och blir respekterad därefter. Det är en delförklaring till skolans popularitet. Eleverna är delaktiga i många
delar på skolan och det finns en engagerad elevkår, men i slutändan är det vuxna som bestämmer.

– Självklart har vi dialog med eleverna och informerar om det mesta, men elevdemokrati är inte det vi prioriterar högst.

Att som första skola i Malmö, år 2017, förbjuda mobiltelefoner som pockar på barnens uppmärksamhet var en självklarhet.

– Vi hoppar inte på trender i första taget utan här är det ordning och reda, strukturer och höga akademiska förväntningar som gäller – men också höga krav. Som elev här ska du respektera äldre och andra personer i din omgivning. Den ramen gäller alla här och det leder till att våra elever känner stolthet över sin skola.

Rektor Hultén är stolt över sin verksamhet där elever som Said från Rosengård har getts en fast, tydlig och respektfull hand på en av Malmös tryggaste skolor. Said letar just nu efter en lägenhet i Göteborg där han i höstas började studera till civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola. Innan han hittat en lägenhet pendlar han nu flera gånger i veckan fram och tillbaka mellan Malmö och Göteborg för att kunna fullfölja sin dröm. En dröm han inte hade innan han hamnade under rektor Hulténs och hans engagerade lärares paraply.

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

10 juni 2024

När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,