Kreativiteten tar sig ton på Pops Academy: ”Musik är ett verktyg för akademisk utveckling”

Pops Academy Karl Johan i Örebro är en grundskola med stark musikprofil. Man strävar efter att integrera musik och kreativitet i hela lärprocessen för att främja elevernas akademiska utveckling. Rektor Lena Boström menar att detta ger eleverna färdigheter som är värdefulla, oavsett deras framtida karriärval.

– Vi använder musik och kreativitet som ett redskap för att nå akademisk kvalitet.

Lena Boström talar engagerat om hur kreativitet kan skänka ett större djup till lärande och förankra kunskap. Hon tar multiplikationstabellen som ett konkret exempel.

– I förra veckan pratade jag med en lärare i årskurs 6. Eleverna hade haft svårt med gångertabellen. Men hon gav dem sånger om multiplikationstabellen, och direkt var det flera elever som kunde memorera den. Tänk på skillnaden mellan en sångtext och en dikt. Sångtexten är ganska enkel att lära sig utantill, men en dikt kräver betydligt mer tid och jobb. Det är ett exempel på hur vi kan arbeta med musik för att stärka andra akademiska färdigheter, säger hon.

Just musiken som pedagogisk metod och verktyg är något som Lena Boström återkommer till. Hon understryker att det inte är artistfostran de ägnar sig åt, även om en del av eleverna som går ut Pops Academy går vidare till musikestetiskt program på gymnasiet. De allra flesta går sen vidare till teoretiska program, som exempelvis läkar- eller ekonomiprogram – men fortsätter att ha stor nytta av musikpedagogiken såväl där som senare i livet.

– Det märks tydligt i återkoppling från gymnasiet att våra elever är trygga i att stå på scen och prata inför människor. Vi övar muntlig framställning utöver de musikaliska delarna. De musikaliska projekten skapar gemenskap och det blir starka relationer både mellan eleverna i klassen och mellan klasserna, liksom även mellan personalen och eleverna. Du måste lyssna in andra och kan inte köra ditt eget race, vare sig det är en ensembleproduktion eller körsång.

Hon fortsätter:

– Många går vidare till andra yrken än musiken, men har använt musiken för att höja sin akademiska kvalitet. Musiken är inte bara musiken i sig, musiken genererar en högre förmåga till akademiska studier och ett gott lärande.

Samtidigt är det flera elever från Pops Academy Karl Johan som har fortsatt på musikvägen. Lena Boström berättar om en elev som vi kan kalla Rasmus som efter skolgången startade en restaurang i Örebrotrakten, som även bjuder på musikunderhållning.

– En av våra musiklärare var där för att se premiären av julshowen. Efter showen pratade hon med Rasmus, som sa att han varje dag tänker på sin tid på Karl Johan. ”Var hade jag varit om jag inte fått gå där?”, sa han till läraren.

Konserter och föreställningar är en del av det pedagogiska arbetet och utbildningen på skolan.

– I fyran och femman gör eleverna körkonserter som avslutning på ett ämnesövergripande, större arbete. Det är så de redovisar här.

Sedan blir det klasskonserter där eleverna är mer delaktiga och spelar instrument. I årskurs åtta har de en föreställning, lite som Wallmans Salonger, där de serverar mat och underhåller. Årskurs nio avslutas med en musikal.

Pops Academy har etablerat sig som en del av lokalsamhället i Örebro och medverkar på olika evenemang och i flera olika samarbeten. I dag kanske vi tar för givet att det finns massor av skolor att välja på, med olika pedagogisk inriktning och med olika profil. Men den mångfalden har tagit många decennier att bygga upp. Lena Boström filosoferar lite kring den specifika roll som just Pops Academy fyller i Örebro.

– Vi har samarbete med kammarorkestern och kulturskolan och vi syns i flera olika sammanhang. Det kan vara företag som ringer och frågar om vi kan vara med och bidra. Närmast ska vi vara med och inviga en musikgala. Varje år har vi Luciatåg och besöker vårdinrättningar, bland mycket annat, säger Lena Boström.

Hon fortsätter:

– Jag tror att många ser att skolan fyller en viktig funktion i närsamhället med ett kulturellt inslag som uppskattas på många håll. Utan musikklasser skulle det bli ett glapp för många elever, men även för närsamhället, för vi bidrar mycket på olika sätt.

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.