Varm auktoritet: Så vändes skolan i Eskilstuna

Keven växte upp i Eskilstuna, i ett av Sveriges mest utsatta områden, men skolan höll honom på rätt kurs. Struktur, disciplin och samarbeten med närområdet har gjort Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna till ett framgångsexempel.

Keven har inga minnen från sitt födelseland, men han rappar om uppväxten i Eskilstuna. Om vänner som hamnar i kriminalitet – och om dem som försöker hålla sig utanför men påverkas ändå. En hård verklighet som också hade tagit sig in i skolan. När Damian Brunker tillträdde som rektor på IES Eskilstuna för ett par år sedan var sönderslagna rutor, droghandel på skolgården, klotter och nedskräpning vardag.

IES Eskilstuna ligger i stadsdelen Fröslunda och var den skola i IES-gruppen med det socioekonomiskt svagaste elevunderlaget och en mycket stor andel elever med utländsk bakgrund. Världen utanför trängde sig på med eskalerande sociala problem, droger, våld och skadegörelse. Det var den verklighet Keven behövde förhålla sig till varje dag. Mycket behövde ändras snabbt, konstaterade rektor Damian Brunker.

– Det var nästan en känsla av att området var bortglömt. Vi tog över med disciplin, ordning, trygghet, studier och höga akademiska förväntningar. Men också med en genuin och öppen vilja att möta samhället omkring oss. Jag tror att allt detta tillsammans var avgörande för Keven.

Damian Brunker vet hur man inför strukturer och rutiner, men en morgon upptäckte han att en gangsterrapvideo spelats in på skolgården utan tillstånd. Videon hade lagts upp på Youtube och han var på väg att ringa polisen, men hejdade sig.

– Jag ringde rapparen i stället.

Det samtalet skulle visa sig leda till mycket gott, för såväl Keven som för IES Eskilstuna. Men låt oss först titta på de strukturer som lade grunden för skolans framgång.

IES har betonat ordning och reda sedan den allra första skolan startades för 30 år sedan. I dag har många andra skolor anammat liknande tankesätt men när det lanserades var det nytt och ovanligt. Damian Brunker berättar hur de arbetar:

– Innan en lektion ställer sig eleverna på led, och de möter lärarens blick. Läraren säger god morgon, och eleverna säger god morgon tillbaka. När lektionen är färdig går de på led till nästa lektion.

Han kallar förhållningssättet för ”warm authority”, varm auktoritet.

– Det ska vara ordning och reda, vi förväntar oss att barnen ska anstränga sig – men det handlar lika mycket om respekt mellan elever och lärare, och att vi lyssnar och pratar med eleverna.

Sedan Damian Brunker tillträdde som rektor har han ägnat mycket tid just åt att prata med eleverna för att lära sig om deras värld.

– Det var en överraskning när de öppnade upp sig för mig, och berättade hur det var i närområdet på kvällar och helger.

Hur bra ordning det än är på lektionerna så förblir Fröslunda ett utsatt område där skjutningar och gängkriminalitet förekommer. Skolan existerar inte i ett vakuum utan måste förhålla sig till omvärlden. Att engagera föräldrarna är därför avgörande, men efter ett föräldramöte där endast fyra vårdnadshavare dök upp kände Damian Brunker att det var dags att prova något annat.

– Vi anordnade en kulturkväll i stället. Jag spelade musik från mitt hemland Irland och maten var från Mellanöstern där många elever har sin bakgrund. 200 föräldrar dök upp. Tankarna på den kvällen fanns i huvudet den där dagen då Damian Brunker såg Youtube-videon. I stället för ett polisärende blev det början på ett nytt samarbete. Genom samarbetet fick Keven möjlighet att uttrycka sina känslor genom musiken. Det var ventilen som behövdes för Keven samtidigt som skoldagen hade fått struktur och en förväntan på goda skolresultat höjde självkänslan.

– I dag läser Keven naturvetenskap på gymnasiet, är en förebild för de yngre eleverna och kommer ofta och besöker oss på skolan. Han fortsätter rappa, men är tydlig med att skolan är det viktigaste för honom. Musiken är ett fritidsintresse och ett sätt att släppa ut och förmedla känslor. För yngre barn i Eskilstuna visar han att området du växer upp i inte har hela makten över din framtid. Att du kan rappa om en tuff uppväxt, men samtidigt satsa på dina studier. Han påminner oss andra om vikten av ordning och reda, och att skolan måste ha en genuin vilja att förhålla sig till och förstå världen utanför. Men för varje Keven finns många berättelser om unga personer som valt fel bana i livet.

Hur ska en skola kunna skapa bättre förutsättningar för elever i utsatta områden? Varm auktoritet är ett förhållningssätt till eleverna och till skolkultur som gång på gång visat sig göra skillnad i verkligheten. Strukturer ger förutsägbarhet och trygghet, relationer skapar ömsesidig respekt mellan barn och vuxna och höga förväntningar bygger en övertygelse om att alla kan utvecklas med rätt förutsättningar. Damian Brunker avrundar:

– Det bästa en skola kan göra för sina elever är att skapa en skolkultur där det finns tydliga strukturer, rutiner och respekt för varandra. Jag tror faktiskt att det är det enda som kan rädda en skola som hamnar i en svår situation. Strukturer är allt.

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.