12 februari 2024

Behandlas alla elever ekonomiskt rättvist? Får friskolorna för mycket pengar på kommunernas bekostnad? I debatten låter det så. Men hur ser det ut i verkligheten? Friskolornas riksförbund har i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” granskat skolpengssystemet i detalj.

Vi har tittat på exakt hur skolkostnaderna och besluten samt tilldelning av skolpeng ser ut i 32 kommuner. Nyköping är en av de granskade kommunerna.

Det visar sig att det i själva verket är friskolornas elever som missgynnas med minst 11 000 kronor per elev och år.

Grunden till det system för skolpeng vi har i Sverige är att alla elever ska ha lika förutsättningar oavsett vilken skola de väljer.

Vi vill nu gärna fortsätta diskussionen om svensk skola, likvärdighet och finansiering. Hur ser det ut i Nyköping och i de andra kommunerna runt om i landet?

Den 6 mars klockan 17.30 bjuder vi in till ett seminarium på Nyköpings Enskilda Gymnasium, Västra Trädgårdsgatan 38 i Nyköping, där vi får en kort presentation av vår rapport och sedan ett samtal med olika aktörer om skolan och likvärdigheten.

Panelen består av rapportförfattaren Mikaela Valtersson,  Torbjörn Kock (S), ordförande Barn & Ungdomsnämnden, Jonas Jegers (C), Per Skogqvist, biträdande rektor Nyköpings Enskilda Gymnasium. Fler medverkande tillkommer.

Seminariet är på plats och vi bjuder på fika.

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

10 juni 2024

När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,