Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Se seminariet ”Hur mår eleverna?”

22 augusti 2023

  Psykisk ohälsa ökar i skolan och allt färre elever trivs. Gör skolan rätt saker? Skolstressen ökar, skoltrivseln minskar. Psykisk

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Dom i Kammarrätten stoppar möjligheten till retroaktiv skolpeng

15 juni 2023

N Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar. Kom ihåg mig Glömt lösenordet?

Nya lagar och regler halvårsskiftet 2023

14 juni 2023

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. Vissa har vi berättat om tidigare i

Uttalande med anledning av uppgifter om allvarliga brister i Thoréngruppen

29 maj 2023 – Att få lov att bedriva utbildning är ett förtroende från både elever, föräldrar och allmänheten. Bristerna som framkommer i Skolinspektionens granskning av Thoréngruppen är allvarliga och skadar förtroendet för

Missade du vår konferens ”Svensk skola i en ny tid”?

22 maj 2023 Flera av skolans utmaningar är tidlösa och kommer alltid vara aktuella. Men skolans huvuduppdrag är kunskapsförmedling och att därmed få individer att växa. Andra frågor blir mer aktuella allt eftersom

Lärare sätter inte medvetet fel betyg för att ”locka elever”

19 maj 2023 Ett system som lämnar allt för stort tolkningsutrymme gör det svårt att sätta rätt betyg. Det betyder inte att läraren saknar kompetens, bara att systemet gör deras yrkesutövning svår –

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

10 maj 2023 Friskolornas riksförbunds yttrande över Skolverkets förslag om ändringar i förordningstext samt Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder Förbundet har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående

Varför är friskoleelevernas utbildning mindre värd, Edholm?

21 april 2023 Lotta Edholms utspel är ett osedvanligt nonchalant sätt att berätta för 430 000 friskoleelever att de är mindre värda. Vart har individperspektivet tagit vägen hos skolministern och hennes kollegor i regeringen?