Skoljuristen dödar myten: Elever får visst pengar efter behov

23 december 2021

Ett vanligt missförstånd om friskolor och skolpengen är att elever skulle få samma resurser oavsett bakgrund. Men sanningen är att

Jämförelsen: Kommunala elever med underkända betyg fler än friskoleeleverna som helhet

10 december 2021

En sammanställning av Skolverkets statistik över betygen i årskurs 9 vårterminen 2021 visar på stora utmaningar för den svenska skolan.

Kommunalrådet dödar myten: Friskolor är inte dyrare för kommunen

16 november 2021

Påståendet att friskolor och det fria skolvalet innebär en extra kostnad för kommunen förekommer ofta i debatten. Det är också

Pappan: ”Min son kommer bort”

10 november 2021

Resursskolor som inriktar sig på elever i behov av särskilt stöd har en allt tuffare tillvaro. Vd intervjuar Christian Wettergren,

Kommunpolitikern: Därför har landsbygdens elever sämre resultat

01 november 2021

Landsbygdens elever har motsvarande 1-2 skolår sämre kunskaper än eleverna från storstäder visar ny forskning. Kommunpolitikern från den västerbottniska kommunen

Yrkesgymnasiet: ”Vi har inga avhopp”

13 oktober 2021 När antalet nyexaminerade både var för få och var för dåligt förberedda för arbetslivet tog branschen tag i det själv och startade en friskola. Idag är Refis en av huvudstadens

Konkursförvaltaren om John Bauer: ”Diskussionen är märklig”

06 oktober 2021 John Bauer-koncernens konkursbo har på senare tid fått ta del av skolpeng i efterhand då kommuner visat sig ha drivit sina egna skolor med underskott. Men de starka reaktionerna på

Professorn dödar myten: Det fria skolvalet har inte försämrat skolan

05 oktober 2021 Dagens debatt om skolan innehåller en hel del påståenden om friskolor och det fria skolvalet. Ett sådant påstående är att det fria skolvalet skulle ha försämrat skolan. Vi frågade därför

Professorn: ”Skolinspektionen gör inte skolan bättre”

01 oktober 2021 Den tongivande forskaren professor Mats Alvesson riktar hård kritik mot hur Skolinspektionen arbetar. Tillsammans med Maria Strannegård har han skrivit boken ”Check, check, check – Skolinspektionen och granskandets vedermödor”.  

Byskolan i Värmskog: ”Vi kommer behöva lägga ner”

24 september 2021 Värmskogs friskola i Grums kommun är en av landets många byskolor. Men nu hotas den likt många andra av det avdrag på friskoleelevers skolpeng som regeringens utredare har föreslagit.