Skoljuristen dödar myten: Elever får visst pengar efter behov

Ett vanligt missförstånd om friskolor och skolpengen är att elever skulle få samma resurser oavsett bakgrund. Men sanningen är att det finns regler som gör att elevernas socioekonomiska bakgrund får stor påverkan för vilken peng som till slut landar hos den valda skolan.

 

 

– Pengen ska vara den samma oavsett vilken skola eleven eller föräldrarna väljer. Men pengen är olika för olika elever beroende på flera så kallade bakgrundsfaktorer, säger skoljuristen Mariette Dennholt som arbetar med juridisk rådgivning på Friskolornas riksförbund.

Förbundsjuristen berättar att bakgrundsfaktorerna som kan göra skillnad för pengen exempelvis kan vara elevens föräldrars utbildningsnivå, kön eller invandrarbakgrund. Vad som kan ge ytterligare skillnad är att utöver den kommunens skolpengen finns en statligt ”likvärdighetspeng” som skolor kan ansöka om hos Skolverket.

– Också den pengen baseras på socioekonomiska faktorer, berättar Mariette Dennholt.

Vill du läsa en mer utförlig förklaring till varför elever inte har samma skolpeng? Läs om det och nio andra myter i
Verkligheten för Sveriges friskolor – 10 myter och fakta om det fria skolvalet och friskolor.