23 december 2021

Ett vanligt missförstånd om friskolor och skolpengen är att elever skulle få samma resurser oavsett bakgrund. Men sanningen är att det finns regler som gör att elevernas socioekonomiska bakgrund får stor påverkan för vilken peng som till slut landar hos den valda skolan.

 

 

– Pengen ska vara den samma oavsett vilken skola eleven eller föräldrarna väljer. Men pengen är olika för olika elever beroende på flera så kallade bakgrundsfaktorer, säger skoljuristen Mariette Dennholt som arbetar med juridisk rådgivning på Friskolornas riksförbund.

Förbundsjuristen berättar att bakgrundsfaktorerna som kan göra skillnad för pengen exempelvis kan vara elevens föräldrars utbildningsnivå, kön eller invandrarbakgrund. Vad som kan ge ytterligare skillnad är att utöver den kommunens skolpengen finns en statligt ”likvärdighetspeng” som skolor kan ansöka om hos Skolverket.

– Också den pengen baseras på socioekonomiska faktorer, berättar Mariette Dennholt.

Vill du läsa en mer utförlig förklaring till varför elever inte har samma skolpeng? Läs om det och nio andra myter i
Verkligheten för Sveriges friskolor – 10 myter och fakta om det fria skolvalet och friskolor.

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få