16 november 2021

Påståendet att friskolor och det fria skolvalet innebär en extra kostnad för kommunen förekommer ofta i debatten. Det är också ett bärande argument i den aktuella statliga utredning som vill sänka skolpengen för friskolor med 8,5%. Det hävdas att kommuner och friskolor får samma peng per elev trots att kommuner har ett större ansvar eftersom de måste vara beredda på att ta emot alla elever. Men det resonemanget sticker Nackas kommunalråd, Mats Gerdau (M), hål på.

 

 

– Jag tycker att utredningen har helt fel i sin argumentation och sin slutsats, säger Mats Gerdau.

Kommunalrådets huvudinvändning mot resonemanget är att man inte ser skillnad på kommunen och kommunala skolor.

– När någon flyttar hit då väljer de en skola och då betalar vi ut en skolpeng till den skolan, oavsett om det är kommunal skola eller en friskola. Reserven för att det kan bli fler elever ligger ju inte på en lokal skolenhet, den ligger centralt på kommunen.

Han vänder sig också mot bilden att friskolor har en fördel genom att kunna välja ett tak på antalet elever för att få en optimal effektivitet i sin verksamhet medan kommunala skolor alltid måste vara redo för tillkommande elever.

– Det är ju inte så att varenda friskola har fullt i sina klasser och att varenda kommunal skola står med halvtomma klasser.

Vill du läsa en mer utförlig förklaring till varför påståendet om varför friskolor inte gör det dyrare för kommuner? Läs om det och nio andra myter i
Verkligheten för Sveriges friskolor – 10 myter och fakta om det fria skolvalet och friskolor.

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få