10 december 2021

   En sammanställning av Skolverkets statistik över betygen i årskurs 9 vårterminen 2021 visar på stora utmaningar för den svenska skolan. Nära 116 000 elever gick ut grundskolan våren 2021. Knappt var fjärde elev hade inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan. Det är också tydligt att det är i den kommunala skolan de flesta eleverna med underkända betyg finns.

    

   -Det visar på alarmerande problem som kommer ställa det för både eleverna och samhället långt tid fram över. Men det visar också på hur skev debatten är som idag är väldigt fokuserad på den lilla andelen friskolor, säger Ulla Hamilton som är vd på Friskolornas riksförbund.

   Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

   Skolverkets siffror visar att 24 000 elever lämnade kommunala grundskolan våren 2021 utan att ha nått kunskapskraven för lägsta betyg (E). Motsvarande siffra hos friskolorna är 3 700 elever. En stor skillnad även med hänsyn till att 85 procent av eleverna går i kommunala skolor. Då 23 000 friskoleelever lämnade grundskolan våren 2021 betyder det alltså att det i årskurs 9 finns fler underkända kommunala elever än vad det finns friskoleelever med såväl godkända som underkända betyg.

   – Debatten är skev. När det inte ens går en friskoleelev på varje underkänd kommunal elev så är det uppenbart att det knappast är friskolor som är svensk skolas stora problem. Debatten måste handla om det som händer i klassrummet. Om lärarbrist, ordning, studiero och om höga förväntningar på alla barn oavsett bakgrund. Att motarbeta fungerande friskolor kommer inte lösa någonting, avslutar Ulla Hamilton.

    

    

   Singapore räddar svenska mattebetyg

   28 februari 2024

   Spetsmatte ger spridningseffekter: ”Gynnar framför allt de svagaste eleverna” Inom det svenska skolsystemet finns många skolor med spetsutbildningar, såsom Metapontum

   Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

   23 februari 2024

   Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

   Läsa i dialog

   21 februari 2024

   Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

   Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

   20 februari 2024

   På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att