10 december 2021

   En sammanställning av Skolverkets statistik över betygen i årskurs 9 vårterminen 2021 visar på stora utmaningar för den svenska skolan. Nära 116 000 elever gick ut grundskolan våren 2021. Knappt var fjärde elev hade inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan. Det är också tydligt att det är i den kommunala skolan de flesta eleverna med underkända betyg finns.

    

   -Det visar på alarmerande problem som kommer ställa det för både eleverna och samhället långt tid fram över. Men det visar också på hur skev debatten är som idag är väldigt fokuserad på den lilla andelen friskolor, säger Ulla Hamilton som är vd på Friskolornas riksförbund.

   Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

   Skolverkets siffror visar att 24 000 elever lämnade kommunala grundskolan våren 2021 utan att ha nått kunskapskraven för lägsta betyg (E). Motsvarande siffra hos friskolorna är 3 700 elever. En stor skillnad även med hänsyn till att 85 procent av eleverna går i kommunala skolor. Då 23 000 friskoleelever lämnade grundskolan våren 2021 betyder det alltså att det i årskurs 9 finns fler underkända kommunala elever än vad det finns friskoleelever med såväl godkända som underkända betyg.

   – Debatten är skev. När det inte ens går en friskoleelev på varje underkänd kommunal elev så är det uppenbart att det knappast är friskolor som är svensk skolas stora problem. Debatten måste handla om det som händer i klassrummet. Om lärarbrist, ordning, studiero och om höga förväntningar på alla barn oavsett bakgrund. Att motarbeta fungerande friskolor kommer inte lösa någonting, avslutar Ulla Hamilton.

    

    

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det