Visionären: Digitala prov revolutionerar skolan

I Sverige kom digitaliseringen relativt sent till skolan och vi ligger efter många andra jämförbara länder. Sannolikt kommer digitaliseringen att revolutionera skolans värld och leda till enorma förbättringar och förenklingar vad gäller lärares administrativa uppgifter, men också för elevernas inlärning och lärarnas bedömning av elevernas kunskaper. Inte minst Skolinspektionens granskningar har ju lyft brister i skolor när det gäller skolans koll på elevernas kunskapsnivå. Här kan verkligen digitala verktyg göra skillnad för såväl elever som lärare. Kunskapen om individens behov ökar!

Ett digitalt verktyg som är särskilt intressant handlar just om detta: prov och rättning av prov kan numera med det svenskutvecklade verktyget Dugga göras mycket enklare och oftare. En viktig fördel är att Dugga underlättar en mer frekvent bedömning av elevernas kunskapsresultat. Det kan minska den provstress som många unga känner i skolan i dag, men forskning visar också att det kan leda till ett ökat bibehållande av kunskaper, det som på engelska kallas ”retention”: det vill säga eleverna minns bättre vad de lärt sig.

Dugga är ett digitalt verktyg – utvecklat av lärare, för lärare, på vetenskaplig grund – som hjälper skolor att utvärdera elevers kunskap. Både att skriva och rätta prov går med Dugga som en dans – och utvärderingen blir rättvis och likvärdig.

Ulla Hamiltons intervjuar Duggas vd, Peter Wilcke. Se intervjun eller lyssna på friskolepodden.