Betygsexperten: Det relativa betygssystemet var inte likvärdigt

08 oktober 2022

Det hävdas ofta i debatten att det relativa betygssystemet inte hade några glädjebetyg och att det var mer likvärdigt. Vd