Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Här kommer 5 viktiga fakta som visar att friskolor påverkar positivt

DN presenterar idag en Ipsos-undersökning där 46 procent svarar ”påverkar mer negativt”  frågan ”på det hela taget skulle du säga att privata företag påverkar mer positivt eller påverkar mer negativt inom skolan” medan 25 procent svarar påverkar mer positivt. Detta resultat är beklämmande, men inte så konstigt med tanke på den massiva negativa debatt som varit under lång tid, kring bl a skolan. En debatt som till nästan 100% har handlat om vinstfrågan och knappast alls om kvalitet och resultat.

Media är framförallt intresserad av att lyfta fram konflikter och då är frågan om vinst i välfärdsföretag ”mumma”. Att undersökningar visar att allmänheten har en grovt felaktig uppfattning om hur vinstnivåerna ser ut i tex friskolor spelar ingen roll. Det verkar inte vara journalisternas uppgift att informera om hur det verkligen förhåller sig.

Men resultatet av undersökningen visar att vi har en tuff uppgift att visa hur verkligheten ser ut. Här kommer 5 viktiga fakta som visar att friskolor påverkar positivt:

  1. Den svenska skolans resultatfall beror inte på friskolereformen. Resultatfallet började innan. Det finns forskare som inte håller med om detta, och de får ganska stort utrymme i media. Men faktum kvarstår, IFAU har visat att resultatfallet började innan friskolereformen.
  2. Friskolors etablering i en kommun innebär att ökade prestationer i de kommunala skolorna. Det visar IFAU i en rapport.
  3. Friskolor är klart överrepresenterade i Skolverkets statistik över vilka skolor som presterar bäst (överpresterar), med hänsyn taget till föräldrars inkomst mm.
  4. Friskolor är föredömen när det gäller att uppfylla nationella mål, enligt Skolinspektionen. s 33. (”De fyra stora skolföretagen som ingått i granskningen har alla ett utmärkt kvalitetsarbete och en styrkedja som är tydlig för samtliga nivåer i organisationen. Skolans kärnprocess, undervisningen, står i fokus och måluppfyllelse enligt de nationella målen för utbildningen har en framträdande plats i arbetet. De har valt lite olika strategier för sitt kvalitetsarbete, men för det som varit granskningens fokus framstår dessa huvudmän som goda exempel.”)
  5. PISA 2003 visade ingen skillnad på resultat mellan friskolor och kommunala skolor. PISA 2012 presterar friskolorna betydligt bättre än kommunala skolor. Det visar en rapport av forskaren Gabriel H Sahlgren och Nima Sanandaji.

Jag kan fortsätta med mer fakta men det får räcka för idag. Trevlig helg – och trevlig läsning!

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan