Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Här kommer 5 viktiga fakta som visar att friskolor påverkar positivt

DN presenterar idag en Ipsos-undersökning där 46 procent svarar ”påverkar mer negativt”  frågan ”på det hela taget skulle du säga att privata företag påverkar mer positivt eller påverkar mer negativt inom skolan” medan 25 procent svarar påverkar mer positivt. Detta resultat är beklämmande, men inte så konstigt med tanke på den massiva negativa debatt som varit under lång tid, kring bl a skolan. En debatt som till nästan 100% har handlat om vinstfrågan och knappast alls om kvalitet och resultat.

Media är framförallt intresserad av att lyfta fram konflikter och då är frågan om vinst i välfärdsföretag ”mumma”. Att undersökningar visar att allmänheten har en grovt felaktig uppfattning om hur vinstnivåerna ser ut i tex friskolor spelar ingen roll. Det verkar inte vara journalisternas uppgift att informera om hur det verkligen förhåller sig.

Men resultatet av undersökningen visar att vi har en tuff uppgift att visa hur verkligheten ser ut. Här kommer 5 viktiga fakta som visar att friskolor påverkar positivt:

  1. Den svenska skolans resultatfall beror inte på friskolereformen. Resultatfallet började innan. Det finns forskare som inte håller med om detta, och de får ganska stort utrymme i media. Men faktum kvarstår, IFAU har visat att resultatfallet började innan friskolereformen.
  2. Friskolors etablering i en kommun innebär att ökade prestationer i de kommunala skolorna. Det visar IFAU i en rapport.
  3. Friskolor är klart överrepresenterade i Skolverkets statistik över vilka skolor som presterar bäst (överpresterar), med hänsyn taget till föräldrars inkomst mm.
  4. Friskolor är föredömen när det gäller att uppfylla nationella mål, enligt Skolinspektionen. s 33. (”De fyra stora skolföretagen som ingått i granskningen har alla ett utmärkt kvalitetsarbete och en styrkedja som är tydlig för samtliga nivåer i organisationen. Skolans kärnprocess, undervisningen, står i fokus och måluppfyllelse enligt de nationella målen för utbildningen har en framträdande plats i arbetet. De har valt lite olika strategier för sitt kvalitetsarbete, men för det som varit granskningens fokus framstår dessa huvudmän som goda exempel.”)
  5. PISA 2003 visade ingen skillnad på resultat mellan friskolor och kommunala skolor. PISA 2012 presterar friskolorna betydligt bättre än kommunala skolor. Det visar en rapport av forskaren Gabriel H Sahlgren och Nima Sanandaji.

Jag kan fortsätta med mer fakta men det får räcka för idag. Trevlig helg – och trevlig läsning!

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de