Friskolor åter överrepresenterade enligt Skolverkets SALSA

21 mars 2019

I brist på sk "förädlingsvärden" dvs vilken förmåga som skolan har att höja elevens kunskapsnivå, så är Skolverkets SALSA det

Bakgrunden allt mindre betydelse för skillnaden mellan skolor

08 oktober 2018

Att leta fel hos friskolor leder inte till att det blir bättre för de elever som går i de skolor

Varför är friskolemotståndare inte intresserad av kunskap?

25 maj 2018

Att uppsöka friskolor för att övertyga gymnasieelever om att de valt fel skola enkom för att de går på en

Faktagranskning av ett brev från civilministern till ett skolnätverk

07 december 2017

I brist på egna exempel ber nu civilministern om hjälp för att kunna visa att det han säger är sant.

En debatt utan verklighetsförankring

09 november 2017

Men vad skulle då bli följden om man tex upptäcker att en skola, som den kommunala Kronans skola (7-9) i

Varför är det så provocerande att friskolor ”överpresterar”?

09 november 2017 En annan sådan intressant jämförelse är att de friskolor som presterar väl inte sällan är skolor med elever med lågutbildade föräldrar, rakt emot nidbilden av friskolor. Bland de 33 friskolor

Inte förvånande att allmänheten påverkas av debatten – men hur är det med faktakunskapen?

04 november 2016 Här kommer 5 viktiga fakta som visar att friskolor påverkar positivt

Friskolor klart överrepresenterade när det gäller resultat utifrån bakgrundsfaktorer

14 september 2016 Lå 2014/15 var det enl Skolverkets Salsa 39 skolor som "överpresterade rejält" med hänsyn taget till bakgrundsfaktorer. Av dessa var 28 friskolor och 11 kommunala skolor. 15 procent av landets