Som ni känner till kan förbundets medlemmar redan idag få juridisk rådgivning av våra egna jurister. Samarbetet med Draftit kompletterar nu detta erbjudande och ger medlemmar tillgång till Draftits informations- och stödmaterial för skolledare.

Bland annat erbjuder Draftit en dokumentbank med mallar för t.ex. åtgärdsprogram, olika typer av beslut samt pm i vanligt förekommande frågor. Materialet är särskilt riktat mot fristående verksamheter, men berör också allmänna skoljuridiska områden som gäller generellt för utbildningen.

Erbjudandet

Friskolornas riksförbunds medlemmar erbjuds 20 % rabatt på Draftits huvudlicens. Priset blir då 5 120 kr (ord. pris 6 400 kr) och rabatten är 1 280 kr baserat på prislistan för 2016. Erbjudandet gäller endast nya kunder och den första licensperioden.

Var kan jag läsa mer och ta del av erbjudandet?

Du hittar mer information om erbjudandet här. 

Att vara skolledare handlar mycket om juridik. Det händer mycket på skolans område. Vår förhoppning är att kombinationen av våra jurister och samarbetet med Draftit kan bidra till att underlätta vardagen för våra medlemmar.

Läs mer om Draftit på draftit.se (nytt fönster)

 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra