Komponentavskrivning i fastigheter

Vi får många frågor om kommunernas ändrade lokalkostnader och vet att det är en av de poster i bidragsberäkningen som är svårast att gå igenom och hitta förklaringar till. Vi har frågat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vad de plötsliga förändringar kan bero på. Svaret är komponentavskrivningar.