25 maj 2015

Under våren har Friskolornas riksförbund erbjudit flera aktiviteter för medlemmarna. Under mars anordnades regionträffar i Göteborg, Malmö och Stockholm och i april gick den årliga årsmöteskonferensen av stapeln. Just nu pågår en serie förskolekonferenser.

fridolin_800.JPGUnder våren har Friskolornas riksförbund anordnat flera aktiviteter. Regionträffarna ägde rum i mars i Göteborg, Malmö och Stockholm. I Göteborg och Malmö arrangerades träffarna i lokaler hos Move & Walk respektive PEAB-skolan. På regionträffarna informerade förbundets jurister bland annat om aktuell skoljuridik. Regionträffarna var också ett första tillfälle för förbundets nya vd Ulla Hamilton att träffa medlemmar.

Den 16 april gick årsmötet med tillhörande konferens av stapeln. Det var en välbesökt konferens med ett drygt hundratal deltagare. På konferensen fick vi lyssna till bland andra utbildningsminister Gustav Fridolin och Centerpartiets partiledare Annie Lööf som berättade om sina respektive idéer för skolan. På programmet fanns också uppskattade pass om användning av ny teknik i undervisningen och hur kopplingen mellan skola och arbetsliv kan förbättras.

Mot slutet av dagen valde årsmötet en ny styrelse. Nya ledamöter i styrelsen är Marita Andersson (Inspira Förskolor och skolor), Åsa Enström (Solhagagruppen), Mattias Hallberg (studerande, tidigare ordförande för Sveriges Elevkårer), Sara Karlin (Atvexa) och Ralph Riber (Internationella Engelska Skolan). Hela styrelsen finns här.

Just nu pågår en konferensserie som förbundet arrangerar tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting om godkännande och tillsyn av fristående förskolor. Konferensen vänder sig både till fristående huvudmän som driver förskola och till kommunerna som är den tillståndsgivande myndigheten. Två konferenser har ägt rum och den tredje och sista är i Stockholm den 26 maj.

Förbundet kommer att vara på plats under politikerveckan i Almedalen nu i sommar för att träffa viktiga beslutsfattare och samtala om de fristående förskolornas och skolornas villkor.

I höst arrangerar förbundet nya evenemang som medlemmar kan anmäla sig till. I kalendariet finns de aktiviteter som redan nu är inplanerade.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra