Glada Ladan är en fristående förskola med ekologisk profil utanför Ljusdal och som funnits sedan 1991. Tivoli Förskolor har sex förskolor i Stockholm och startade när en tidigare förskola skulle stängas 2010. Vi har intervjuat Lotta Sandahl och Bror Thorén, företrädare för ett par av Friskolornas riksförbunds nya medlemmar, om deras verksamhet och varför de valt att bli medlemmar i förbundet.

Som medlem i Friskolornas riksförbund kan en huvudman för en skola, förskola eller annan pedagogisk verksamhet vända sig till förbundets kansli för råd och stöd. Genom medlemskapet stödjer man också förbundets arbete med att påverka villkoren och bilda opinion kring frågor om fristående förskolor och skolor.

En förskola som valt att bli medlem i år – men som funnits ända sedan 1991 – är Glada Ladan utanför Ljusdal. Ladan är ett personalkooperativ och drivs som en ekonomisk förening. I förskolan finns 19 barn från ett till sex år. Ladan har en tydlig profil mot miljö och ekologi och håller till i en ombyggd kornlada från 1700-talet.

Lotta Sandahl är pedagogiskt och ekonomiskt ansvarig på Glada Ladan och har varit med sedan starten.

– Sedan starten har vi arbetat med ett starkt tänk på miljö och hälsa. Från början hade vi vår egen pedagogik, som gick ut från ett gammaldags bondhemman. Idag är inte hemmasnickrade pedagogiker okej, men vi fokuserar fortfarande på ekologisk närproducerad kost, källsortering, glädje vid måltiden och allas ansvar och medverkan i hela processen från skogstuva till sylt, säger Lotta Sandahl.

För Lotta Sandahl var det behov av juridisk rådgivning som gjorde att Ladan valde att bli medlem i Friskolornas riksförbund.

– Att vi nu gått med i Friskolornas riksförbund beror på att vi känner att vi behöver stöd i våra tolkningar av lagar och paragrafer, då kommunen inte längre respekterar oss som enskild verksamhet, utan försöker styra över bland annat köer och arbetsmetoder.

En annan förskoleverksamhet som nyligen valt att bli medlem i Friskolornas riksförbund är Tivoli Förskolor. Verksamheten består av sex förskolor i Stockholmsområdet. I början av 2010 startade Bror Thorén den första av förskolorna tillsammans med en pappa på den förskola som då fanns i lokalerna och som skulle stängas.

Bror Thorén ser en fördel i att Tivoli Förskolor är ”lite större”.

– Vi är en liten koncern som vill växa lite grand för att det skall bli än tryggare för alla inblandade. Lite större blir lite tryggare utan att bli opersonligt, säger Bror Thorén.

Även om Tivoli förskolor består av sex enheter betraktar Bror Thorén verksamheten som en mindre anordnare och det är med det i åtanke han valt att bli medlem i Friskolornas riksförbund.

– Vi vill bland annat göra vår röst hörd i arbetet för små anordnare som har det svårt, bland annat i Stockholms kommun, säger Bror Thorén.

Magnus Johansson

 

Läs mer om medlemskap i Friskolornas riskförbund här

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra