Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Men vad skulle då bli följden om man tex upptäcker att en skola, som den kommunala Kronans skola (7-9) i Trollhättan, där endast 10 av 19 av de tjänstgörande lärarna har legitimation och behörighet i minst ett ämne? Samma skola som för övrigt tillhör de som ”överpresterar” enligt den SALSA-rapport som vi nyligen presenterat. Ska den stängas? Bötfällas? Tvingas anställa någon som inte finns?

Det pågår en intressant debatt om behöriga, obehöriga och legitimerade lärare. Lärarfacken är självfallet på hugget i rådande situation, de vill ju slå vakt om sina medlemmar. Det finns en beräknad brist på lärare som är gigantisk, 50-60.000 kommer att saknas inom bara några år. Redan idag har vi en situation som innebär att det är många skolor som inte kan få tag på behöriga respektive legitimerade lärare. Bristen på behöriga lärare är enorm inom vissa ämnen, det visade en intressant artikel i Skolvärlden i augusti.

Vad gör då Lärarfacken? I morse kunde vi höra LRs Åsa Fahlen i TV 4 som menade att Skolinspektionen borde vara tydligare i sin granskning på kravet på legitimerade lärare. Det kan ju låta bra. Men vad skulle då bli följden om man tex upptäcker att en skola, som den kommunala Kronans skola (7-9) i Trollhättan,  där endast 10 av 19 av de tjänstgörande lärarna har legitimation och behörighet i minst ett ämne? Samma skola som för övrigt tillhör de som ”överpresterar” enligt den SALSA-rapport som vi nyligen presenterat. Ska den stängas? Bötfällas? Tvingas anställa någon som inte finns?

Svenskt skola är inte betjänt av en debatt som går ut på att om inte alla skolor, oavsett huvudman, lever upp till kravet 100% så är det att jämställa med dålig kvalitet. För så ser verkligheten inte ut. Det finns mängder av skolor som levererar bra resultat utan att ha 100% behöriga lärare. De har däremot duktiga lärare.

Detta fokus är särskilt bekymmersamt eftersom Sverige har hamnat i ett läge där alla vet att bristen på behöriga, legitimerade lärare kommer att bli än värre framöver pga att det har utbildats för få och för att många går i pension de närmaste åren. Det som behövs nu är mängder av olika lösningar för att faktiskt överbrygga den situation som finns. Och då krävs det kreativitet och öppenhet, inte en inställning som gör att handlingsutrymmet blir mindre. Då behöver vi en Skolinspektion som utgår från hur verkligheten ser ut och fokusera på kvalitet och resultat. För att inte tala om hur viktigt det är att lagstiftarna inser den krassa verklighet som skolSverige befinner sig i.

/

 

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men