Ett nytt statsbidrag som Skolverket fördelar ska minska storleken på barngrupperna i förskolan. Ni som är huvudmän för förskolor kan söka statsbidraget från den 3 augusti och ansökningsperioden pågår fram till 4 september 2015.

Under ansökningsperioden kommer ansökningshandlingar att finnas på skolverket.se (länken öppnas i nytt fönster). Den som beviljas bidrag får 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med. Det är också möjligt att få statsbidrag för att undvika att barngrupper växer.

I första hand ska barngrupperna med de yngsta barnen prioriteras.

I en ansökan ska ni vara beredda att en redogörelse för hur huvudmannen planerar att minska barngruppernas storlek, vilken gruppstorlek som ska uppnås med de insatser ni vill genomföra och en beskrivning om hur ni planerar att följa upp utvecklingen av barngruppernas storlek.

Läs mer om statsbidraget på skolverket.se

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra