Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan – ansök i augusti

Ett nytt statsbidrag som Skolverket fördelar ska minska storleken på barngrupperna i förskolan. Ni som är huvudmän för förskolor kan söka statsbidraget från den 3 augusti och ansökningsperioden pågår fram till 4 september 2015.

Under ansökningsperioden kommer ansökningshandlingar att finnas på skolverket.se (länken öppnas i nytt fönster). Den som beviljas bidrag får 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med. Det är också möjligt att få statsbidrag för att undvika att barngrupper växer.

I första hand ska barngrupperna med de yngsta barnen prioriteras.

I en ansökan ska ni vara beredda att en redogörelse för hur huvudmannen planerar att minska barngruppernas storlek, vilken gruppstorlek som ska uppnås med de insatser ni vill genomföra och en beskrivning om hur ni planerar att följa upp utvecklingen av barngruppernas storlek.

Läs mer om statsbidraget på skolverket.se