Välkommet regeringsinitiativ kan stärka lärarutbildningen

05 juli 2023

Lärarutbildningen behöver reformeras och kvaliteten behöver höjas. Därför är regeringens initiativ som lanserades på onsdagen välkommet. En utredning ska bland

Intressant möte som underströk att det är ett nationellt problem, oavsett huvudman.

10 mars 2018

Hur ser lärarfacken på sin roll i denna viktiga fråga?

Vissa politiska utspel blir bara pinsamma

22 augusti 2016

9 år efter påbörjade studier är det 65 procent som tagit examen. I ett sådant läge är inte fler platser