Var finns den röda tråden kring nationella prov?

27 december 2017

I dessa juletider är det lätt att tänka på den gamla sången "Prästens lilla kråka" - än slank han hit

Friskolorna har bra resultat på nationella prov

01 december 2017

Oroande att resultaten i matematik är så svaga oavsett huvudman

Ska resultatet på nationellt prov vara helt avgörande för betyget?

29 juni 2017

Att frånta lärare den stora del av yrkets profession som utgörs av bedömning är ett omyndigförklarande av lärarkåren. Det känns

Vi vet inte varför det är så – ett ärligt svar från en forskare

13 oktober 2016

Ska vi komma till rätta med betygsinflationsfrågan så handlar det om att bl a nyttja de digitala verktyg som redan

Friskolorna presterar bättre i nationella prov visar ny statistik från Skolverket

01 december 2015

Mot bakgrund av detta är det intressant att Skolverket nu, till skillnad från tex i våras, har valt att inte

Kvalitetssäkra hanteringen av nationella prov

19 november 2015 Nationella prov och rättningen av desamma är en het skolfråga. För egen del kan jag inte begripa varför vi inte sedan länge genomför dessa digitalt.

Digitalisera nationella prov

25 augusti 2015 När kommer Skolverket till skott? Varför inte en innovationsupphandling?