Alla huvudmän ska ha insikt, kunskap och kompetens

Det är kommunen som fastställer skolpengen och därmed också påverkar friskolornas ekonomiska förutsättningar.

Idag har vi lämnat Friskolornas svar på Ägarprövningsutredningen. Vi framhåller att det ska vara likabehandling oavsett om det är en enskild eller kommunal huvudman. Skollagen fastslår att det ska vara på det sättet.  Skolinspektionen har påpekat att det finns brister när det gäller det kommunala huvudmannaskapets förmåga att styra mot nationella mål. Samtidig har friskolorna i flera fall klarat granskningen utan anmärkning. Bara det visar att det finns skäl till lika behandling.

När det gäller frågan om krav på långsiktigt hållbar ekonomi så understryker vi det faktum att det faktiskt är en fråga som kommunerna till stor del äger. Det är kommunen som fastställer skolpengen och därmed också påverkar friskolornas ekonomiska förutsättningar. Vi konstaterar också att där finns det en del övrigt att önska. Ska man granska friskolornas långsiktigt hållbara ekonomi så är det viktigt att börja vid källan – dvs hur kommunen fastställer skolpengen. Det är en viktig grundinformation som Skolinspektionen borde granska. Likabehandlingen innebär att skolpengen ska vara lika oavsett om eleven väljer en fristående skola eller kommunal skola. Vi visar att denna likabehandling saknas på många håll och därmed så är behandlingen av individer orättvis. Skolpengen kan helt enkelt se olika ut i en kommun beroende på om eleven väljer en fristående eller kommunal skola. Med sådana förutsättningar är det ganska svårt att visa på en långsiktigt hållbar ekonomi – särskilt i ett femårsperspektiv som utredningen föreslår. Något som vi avvisar som orimligt.

Läs hela vårt remissvar här.

/

Författare

Prenumerera på bloggen