Alarmerande siffror om arbetet i kommunala skolor, från lärarna

08 juni 2018

Att nästan hälften av alla lärare i kommunala skolor anser sig inte hinna med jobbet under arbetstid och bara en

Statsminister Stefan Löfven har det yttersta ansvaret för att detta spektakel får fortgå

05 mars 2018

Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som

Är det någon som har hört civilministern anklaga kommunerna för stöld?

09 november 2016

Är det "stöld" när friskolor, som enligt lag ska ha samma skolpeng som de kommunala skolorna men ofta får lägre